DARBNĪCA „RUDENS VELŠU DARBNĪCA”

DARBNĪCA „RUDENS VELŠU DARBNĪCA”

DARBNĪCA  „RUDENS VELŠU DARBNĪCA”

NOLIKUMS

Radošās darbnīcas mērķis:

Veicināt bērnu radošumu un izdomu, piedaloties ar  rudens tēmu saistītu dekoru izgatavošanā .

Attīstīt iemaņas praktiskā nodarbībā ar materiāliem. Izkopt bērnu emocionālo pasaules veidojot dekorus ar dabas materiālu pielietojumu. Izglītot bērnus dabas materiālu izmantošanas, floristikas mākslā  un rosināt brīvo laiku pavadīt lietderīgi un  daudzveidīgāk.

Radošās darbnīcas vadība:

Sacensības organizē  BJC „Daugmale’’ brīvā laika skolotāja I. Avotiņa.

Radošās darbnīcas vieta un laiks:

  • Pasākums norises datums: gada 21.septembrī.
  • Pieteikšanās radošai nodarbībai  BJC „Daugmale’’ brīvais laiks (Maskavas iela 279/7).
  • Pasākuma norises vieta un  apbalvošana –  BJC „Daugmale’’ brīvā laiks. Maskavas iela 279/7, zālē.
  • Darbnīcas darbības sākums 15:00; noslēgums plānots 17.30.

Radošās darbnīcas norise:

15:00 Dalībnieku pieteikšanās darbnīcai.

15.05 Materiālu izvēle, darbu uzsākšana.

17:15 Darbnīcas nobeigums; materiālu novākšana, darbu izstādīšana.

17.30 Dekora  prezentēšana, balsošana, apbalvošana.

 

Radošās darbnīcas dalībnieki:

  • Pasākumā piedalās brīvā laika centra „Daugmale” bērni un jaunieši trīs grupās: 7-12 gadus veci; 13-18 gadus veci; 19-25 gadus  veci  dalībnieku skaits –neierobežots. Katrai grupai dažādas tehnikas un sarežģītības dekoru izgatavošana.
  • Katrs pasākuma dalībnieks pilnībā uzņemas atbildību par savu rīcību pasākuma laikā.

Radošās darbnīcas kārtība:

  • Dalībnieki kopā ar pedagogu dodas uz zāli, kurā notiks radošā darbnīca, izvieto izejmateriālus- stieples, zīmuļus, koka irbulīšus, plastilīnu, audumu, dabas materiālus – augus, dārzeņus, ziedus, dekoratīvās smiltis, šķēres, trafaretus u.c..
  • Pedagogs uzklausa dalībnieku idejas, apkopo informāciju, iesaka savu risinājumu labāka rezultāta sasniegšanai  un vienojas par izgatavojamiem dekoriem.
  • Dalībnieki veido dekorus, pedagogs palīdz un piekoriģē darbus.
  • Dalībnieki veic citus noslēguma darbus, liek izstādīt.

 

Apbalvošana:

Dalībnieki demonstrē savus izgatavotos dekorus, veido foto sesiju,  piedalās  anonīmā balsošanā par skaistāko dekoru. Visi dalībnieki saņem sīkas veicināšanas balviņas,  balsošanā izvirzītais glītākais, gaumīgākais, kārtīgāk noformētais dekora autors tiks  apbalvots īpašāk. Pēc apbalvošanas bērni dekorus izvieto publiskai apskatei līdz

apmēram divas nedēļas.

 

Informācija: I.Avotiņa 67269762, e-pasts:  iavotina7@pasts.edu.riga.lv