Erudīcijas konkurss ‘’Atpazīsti un atceries rudens veltes’’

Erudīcijas konkurss ‘’Atpazīsti un atceries rudens veltes’’

Erudīcijas konkurss

‘’Atpazīsti un atceries rudens veltes’’

Pasākuma mērķis un uzdevums:

 

Atkārtot bērnu zināšanas par rudens veltēm un to nosaukumiem, pievērst uzmanību mazākumtautību bērnu vārdu krājumam, papildināt to un atkārtot skolā iegūtās zināšanas. Trenēt bērnu atmiņu jautras erudīcijas spēles laikā, motivēt bērnus, veidojot sacensību garu.

 

Pasākumu organizē:

Stafeti organizē BJC „Daugmale’’ brīvā laika centra skolotāja Agnese Ozoliņa.

 

Pasākuma norises vieta un laiks:

  • Pasākums norises datums: gada 18. septembrī.
  • Pasākuma norises vieta BJC „Daugmale’’, brīvais laiks (Maskavas iela 279/7),
  • Konkursa sākums plkst.15:00
  • Pasākuma norise:

15:00 Dalībnieku pieteikšanās sacensībām.

15:10 Iepazīšanās ar konkursa noteikumiem.

15:15 Konkurss vairākās kārtās (to skaits atkarīgs no dalībnieku skaita)

~ 16:00 Rezultātu apkopošana un apbalvošana.

Pasākuma dalībnieki:

Pasākumā ir dota iespēja piedalīties reģistrētiem brīvā laika bērniem un jauniešiem vecumā no 7 – 12 gadiem.

Pieteikšanas:

Pasākumam var pieteikties pie skolotājas Agneses Ozoliņas līdz pasākuma dienai, kā arī pasākuma dienā.

 

Pasākuma kārtība:

  • Dalībnieki piesakās konkursam.
  • Tiek izstāstīti konkursa noteikumi.
  • Tiek izveidoti pāri kurš ar kuru spēlēs atjautības spēli ‘’Atmiņa’’ ar rudens velšu attēliem.
  • Pēc spēles beigām dalībniekiem jāatceras un jāuzraksta rudens velšu nosaukumi, kuru attēli bija spēlē, latviešu valodā.
  • Turpina spēli līdz izspēlējuši visi pāri.
  • Finālā iekļūst tie, kas spēles gaitā atraduši visvairāk vienādu attēlu pārus, kā arī tie, kas pēc spēles uzrakstījuši visvairāk rudens velšu nosaukumus.

 

Apbalvošana

Divi attapīgākie saņems diplomus un balviņas.