2017 Novembris

Novembris

Sports

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rīgas atklātās sacensības kāpšanas sportā Novembris BJC “Daugmale”, Aglonas iela 39 BJC “Daugmale” Kaspars Vilks
2 BJC “Daugmale” sacensības ātruma kāpšanā 07.11. BJC “Daugmale”, Aglonas iela 39 BJC “Daugmale” Ilona Purmale
3 “Daugmales sasaistes” sacensības alpīnisma tehnikā 28.11. BJC “Daugmale”, Aglonas iela 39 BJC “Daugmale” Ilona Purmale
4 BJC “Daugmale” atklātās sacensības karatē Novembris BJC “Daugmale” Gints Feldmanis
5 BJC “Daugmale” atklātās komandu sacensības šahā “Ģimeņu čempionāts šahā 2016” Novembris BJC “Daugmale” Poļina Ni
6 Klasifikācijas turnīrs šahā Novembris Rīgas Šaha skola, Tallinas iela 6 Poļina Ni
7 Rīgas pilsētas starpskolu sacensības Novembris Rīgas Šaha skola, Tallinas iela 6 Poļina Ni
8 Rīgas Šaha skolas čempionāts Novembris Rīgas Šaha skola, Tallinas iela 6 Poļina Ni

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Pasaules čempionāts lēcienos uz batuta 16.-20.11. Bulgārija, Sofija Ludmila Tarasenko
Vera Antone
2 Latvijas jaunatnes kauss 3.posms badmintonā 04.11. Rīga Salvis Lozda
3 Latvijas klubu čempionāts badmintonā 11.-12.11. Salvis Lozda
4 Latvijas Kauss/Bolderings 11.-12.11. Rīga, Lomanosova iela 1 Artūrs Dombrovskis
Kaspars Vilks
5 Babolat Rīga, Latvijas reitinga sacensības badmintonā 19.11. Rīga Salvis Lozda
6 Montis Magia/Alpīnisms 18.-19.11. Lietuva, Viļņa Artūrs Dombrovskis
Kaspars Vilks
7 Eiropas Čempionāts jauniešiem/Kāpšana kombinētā ieskaite 20.-27.11. Francija, Santetjena Artūrs Dombrovskis
Kaspars Vilks
8 Igaunijas jaunatnes sacensības 25.11. Tallina Salvis Lozda
9 Novadnieku Open/Grūtā kāpšana 26.11. Mežvidi, Novadnieku pagasts Artūrs Dombrovskis
Kaspars Vilks
10 Ka;liņingradas apgabala meistarsacīkstes lēcienos uz batuta 25.-26.11. Kaļiņingrada, Krievija Ludmila Tarasenko
11 Latvijas meistarsacīkstes grieķu-romiešu un brīvajā cīņās 24.11.-25.11. Salaspils Andrejs Trubeckojs

Tehniskā jaunrade

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.

Kultūra, radošās industrijas un pirmsskola

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 “Rudens svētki rūķu zemē” – svētku pasākums Integrācijas skoliņā “Rūķīši” (2., 3.grupa) 09.11.
plkst.12:00
BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Sandra Bērziņa
Zinaīda Hermanoviča
3 Latvijas dzimšanas dienas svinības Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajam pulciņam “Smailīte” 16.11.
1.gr. plkst.9:30;
2.gr. plkst.11:00
BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7, 6.telpa BJC “Daugmale” Ilanta Jātniece-Java
4 Svinīgs pasākums “100 radošas idejas manai Latvijai” 16.11. plkst.16:00 BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Iveta Eihe
5 V atklātais “Fotoforums 2017” – uzvarētāju apbalvošanas pasākums 17.11. plkst.15:00 BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Imants Žīgurs
6 Koncerts, veltīts Latvijas dzimšanas dienai 17.11. Rīgas 92.vsk. BJC “Daugmale” Diāna Gorska
Marina Dumberga
7 Interneta konkurss “100 uzdevumi manai Latvijai” oktobris -novembris BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
8 Rīgas vispārējās izglītības iestāžu 4.klašu skolēnu konkurss “Pieskati uguni!”, priekšpilsētu kārtas 28.11. plkst.14:00, 30.11. plkst.14:00 Latvijas Ugunsdzēsības muzejs BJC “Daugmale” Ilze Rimicāne

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskais cirka festivāls-konkurss “Zolotoje sečenije” 04.11.-05.11. Maskava Irina Levit
2 III starptautiskais deju un horeogrāfijas konkurss-festivāls “Grand Prix 2017” 10.11.-12.11. Jūrmalas kultūras centrs Jūlija Tihomirova Diāna Gorska
Marina Dumberga
Irina Levit
4 Labdarības festivāls “Dvēseles Elpa 2017” 19.11. Kultūras pils “Ziemeļblāzma” “Alegria Event Center” & “Janin Studio” & Latvijas Cistiskās fibriozes biedrība Diāna Gorska
Marina Dumberga
Irina Levit
Piedalās Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte” un Oksana Depere no Akrobātikas studijas “Melanž”
5 12.Starptautiskais bērnu un jauniešu mākslas konkurss “Debut Premium 2017” 24.11.-27.11. Koncertzāle 69 Impresa producentu centrs Diāna Gorska
Marina Dumberga

Izstādes

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Foto-video un žurnalistikas audzēkņa Jevgenija Kuzņecova trešā personālā foto izstāde “Ceļo kopā ar mums!” 01.11.-10.11. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a
201.t.
BJC “Daugmale” Imants Žīgurs
2 Akadēmiskās zīmēšanas studijas “BrīnumOta” radošo darbu izstāde 01.11.-30.11. Rīgas Austrumu izpilddirekcija, Daugavpils iela 31 BJC “Daugmale” Elīna Moisjuka-Vanaga
Brigita Ulasa
3 BJC “Daugmale” mākslas pulciņu radošu darbu izstāde un Sabiedrības integrācijas projekta izstāde
“100 radošie darbi manai Rīgai –
Rīgas stāsti”
16.11.-14.12. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 201.,216.telpas, 3.st.gaitenis, Aglonas ielā 39 2.st.gaitenis, Maskavas iela 279/7 foaje BJC “Daugmale” Inita Zēriete par projektu info: Inga Korņejeva
16.11. plkst.16.00 svinīgs pasākums
4 5.atklātais Starptautiskais “Foto forums 2017” 06.11.-24.11. BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a
201.t.
BJC “Daugmale” Imants Žīgurs Fotogrāfiju iesūtīšana līdz 29.10.uz mants@inbox.lv
5 Rīgas atklātais bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Brīnumainā Rīga mozaīkā” 23.11.-15.12. TJN “Annas 2” TJN “Annas 2” Inita Zēriete
Ilze Rimicāne
Darbus iesniedz līdz 2017. gada 16. novembrim
Apbalvošanas pasākums notiks 2017. gada 15. decembrī plkst. 16.00 TJN “Annas 2” telpās

Brīvais laiks

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Ziemas biljarda turnīrs “Rūķu kauss” 08.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Reinis Krasovskis
2 Radošs pasākums “Izgrezno Latviju” 09.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte
3 Konkurss “Latvija” 16.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Urtāne
4 Gardā pēcpusdiena “Vecmāmiņas mielasts” 25.11. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa

Metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa, interešu izglītības popularizēšana

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate – II kārta 01.11. Rīgas Interešu izglītibas metodiskais centrs, K.Barona iela 99, 103.telpa BJC “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar RD IKSD Inga Korņejeva Metodisko materiālu iesniegšana 9:00-17:00
2 Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate – darbu prezentācija 13.11.-14.11. Rīgas Interešu izglītibas metodiskais centrs, K.Barona iela 99 BJC “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar RD IKSD Inga Korņejeva Metodisko materiālu prezentācija saskaņā ar grafiku
3 Sabiedrības integrācijas projekts “Pusaudži – pusaudžiem: “100 domas manai Rīgai”” 21.08.2017. – 30.11.17. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” sadarbībā ar RD IKSD Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļu Inga Korņejeva
4 Projektu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2018. gadam sagatavošana un iesniegšana 21.11.-13.12. RD IKSD Iveta Eihe BJC “Daugmale” nometņu vadītāji
5 Rīgas interešu izglītības audzēkņu un pedagogu Gada balva 24.11. Kinoteātris “Splendid Palace”
Elizabetes iela 61
RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta un interešu izglītības iestāžu nodaļa, L.Strazdiņa Edgars Šāblis
6 Interešu izglītības programmu piedāvājums un socialpedagoģiskā darbība Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” 30.11.
plkst.11.00
plkst.13.00
BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a
Maskavas iela 279/7
BJC “Daugmale” sadarbībā ar LU Anita Bergmane
7 Sanāksme par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību 16.11.2017.
plkst. 12.00
Rīgas Kongresu namā, Krišjāņa Valdemāra iela 5, 401.telp RD IKSD Inga Korņejeva
8 Administrācijas sanāksme par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtību, dokumentu izstrāde 20., 22.11.17 BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis Kaspars Sparāns
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
9 Interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķu informatīvā sanāksme 23.11. BJC “Bolderāja”, Flotes iela 8 Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Iveta Eihe
Inita Zēriete
10 Sanāksme interešu izglītības un sporta iestādēm par aktualitātēm nometņu jautājumos 15.11. RD IKSD, K.Valdemāra iela 5, 401.telpa RD IKSD Iveta Eihe