2018 Jūlijs

Jūlijs

Sports

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.

Tehniskā jaunrade

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.

Kultūra, radošās industrijas un pirmsskola

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskais bērnu un jaunatnes cirka festivāls “Brīnumu pilna pasaule 2018” Jūlijs Irina Levit

Izstādes

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 BJC “Daugmale” mākslas pulciņu radošu darbu vasaras izstāde 28.05.- BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 201.,216.telpas, 3.st.gaitenis, Aglonas ielā 39 2.st.gaitenis, Maskavas iela 279/7 foaje BJC “Daugmale” Inita Zēriete

Brīvais laiks

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.

Nometnes

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Piedzīvojumu, sporta un atpūtas diennakts nometne “Avokado” 25.07.-03.08. Talsu novads BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis

Metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa, interešu izglītības popularizēšana

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontakpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Pieredzes apmaiņas brauciens “Čehijas krāsas” uz Starptautisko izstādi Lidicē 24.07.-29.07. Čehija Mundus Travel sadarbībā ar BJC “Daugmale” Ilze Rimicāne