Art Express

Radoši izglītojoša, piedzīvojumu un atpūtas dienas nometne „Art Express”

Art Express Pavasaris

Laiks pavasara brīvlaiks

Art Express rudens

Laiks rudens brīvlaiks

Nometnes vadītāja: Iveta Eihe
26891216, ieihe@edu.riga.lv

Vieta: Jēkabpils iela 19a

Nometnes mērķis ir nodrošināt piemērotas aktivitātes bērna vispusīgai attīstībai, sniedzot iespēju lietderīgi pavadīt laiku pavasara brīvlaikā.

Nometni sāksim ar iepazīšanos un saliedēšanās aktivitātēm, kas ļaus ciešāk sadraudzēties un labāk iepazīt gan nometnes dalībniekus, gan nometnes pedagogus; nometnē plānota 1 izglītojoša ekskursija pa Latviju, 2 īsas ekskursijas pa Rīgu, kā arī radošas, tehniskas un sportiskas aktivitātes, kurās nometnes dalībnieki paši varēs pētīt, izzināt un darīt.