Klintis un Kalni

Nometnes vadītāja – Linda Ansone

26729913, lansone6@edu.riga.lv

Sporta nometne ar ievirzi kāpšanas sportā