Paziņojums

Paziņojums

Nekustamā īpašuma nomas līgums ir noslēgts ar biedrību “Latvijas Velo informācijas centrs”