Bērnu orķestris – pirmsskolai

Bērnu orķestris

–>NODARBĪBU GRAFIKS

Bērnu vecums no 4 līdz 8 gadiem.

Šeit Tu mācīsies spēlēt uz bērnu mūzikas instrumentiem, apgūsi sajust ritmu. Varēsi arī sagatavoties mūzikas skolai.

Iepazīstināšana ar dažādiem bērnu mūzikas instrumentiem: bungām, trijstūri, metalofonu, ksilafonu, tamburīnu utt. Spēlē ansamblī. Muzikāli ritmiskās kustības. Bērnu muzikālo spēju attīstīšana.

Svetlana Šalajeva
29861775, ssalajeva@edu.riga.lv

Nodarbības notiek Jēkabpils ielā 19a, 418.t.

Bērnu orķestris + akordeona spēle