Trases automodelisms

Trases automodelisms

Uzņem audzēkņus no 8 līdz 25 gadiem

Pedagogs Jānis Raģe-Raģis

tel. 29512431, janis.rage-ragis@visc.gov.lv

Nodarbības notiek Strūgu ielā 2, 13.t.

 

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit