Rīgas metodisko izstrādņu skate 2018

2018.gadā Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”Rīgas skatē piedalās ar 4 metodiskām izstrādnēm.

Rīgas metodisko izstrādņu skatu var apskatīt darbu izstāde  no 26.novembra līdz 7.decembrim Rīgas Interešu izglītības centrā Kr. Barona ielā 99.

Līnijas emocionālā daba – Kristiāna Grīnberga
Metodiskais materiāls piedāvā uzdevumu sēriju līnijas emocionālās dabas izpētei, iepazīstina ar abstraktās mākslas pamatprincipiem , attīsta asociatīvo domāšanu un dod iespēju jebkuras vecuma grupas bērniem jeb jauniešiem pārsteigt pašiem sevi, arī tad, ja zīmēt prasme nav stiprākā radošo izpausmju puse.
Iveta Aigare – Uzskates līdzeklis: Mācību plakāti: Neolīta laikmeta keramika Baltijā, Podniecība Latvijā, Jēkaba Dranda apgleznotie šķīvji, Latgales svečturi

Katra tauta, liela vai maza, ienes savas vērtības  un īpatnības cilvēces kultūras bagātību krātuvē. Tautas kultūra ir visu to materiālo un garīgo vērtību kopums, ko sabiedriski vēsturiskās attīstības gaitā tauta ir veidojusi, attīstījusi un kopusi. Tajā izpaužas katrai tautai īpatnējā, kopējā psihiskā kultūra, kas veido tautas kultūras etnisko specifiku un raksturu. Kultūras specifika nav sastingusi, arhaiska, bet gan dzīva, mainīga un augoša.

Domājot par Latvijas simtgadi un gatavojoties keramikas nodarbībām, vēlējos izstrādāt uzskates materiālu audzēkņiem par Latvijas tautas vēsturisko kultūras mantojumu, lai viņos veidotos dziļāka izpratne par tautas mākslas pirmsākumiem un attīstību. Izpratne par kultūrvēsturi, manuprāt, veicinātu audzēkņos lielāku interesi un līdzdarbību tradīciju pārmantošanā un kultūras mantojuma saglabāšanā. Plakāti atspoguļo latviešu tautas nacionālo mantojumu keramikā no neolīta laikmeta līdz mūsdienu tautas mākslai. Tautas māksla iepriecina ar augstu amata prasmi, formu dažādību, ornamentu daudzveidību un krāsu kompozīciju.

Inga Korņejeva, Ilze Rimicāne, Iveta Eihe, Brigita Ulasa, Jekaterina Staverska – Grāmatas ceļš – no idejas līdz iesiešanai

Šajā darbā ir apkopota BJC “Daugmale” pedagogu pieredze, balstoties uz veiksmīgi realizēto (Īstenoto) radoši izglītojošās, atpūtas,  sporta un piedzīvojumu dienas nometnes programmu “Daugmales vasara 2018”, kuras rezultātā katram bērnam ir tapusi sava grāmata.

Darbā tiek sniegti praktiski padomi mērķa sasniegšanai,  nometnes programmas īstenošanas posmu īss apraksts un parādīts, kā audzēkņiem veidot sapratni par grāmatas tapšanas posmiem.

Materiālus, metodiskos ieteikumus apkopoja un praktiski realizēja nometnes programmu BJC “Daugmale” metodiķi un pedagogi: Inga Korņejeva, Ilze Rimicāne, Iveta Eihe, Brigita Ulasa un Jekaterina Staverska

Dejas “Ša Štil” notācija – Tatjana Bakšutova 
Metodiskais materiāls mūsdienu deju horeogrāfiem un pedagogiem. Dejas “Ša-Štil” notācija – kustību pieraksts ar zīmju palīdzību. Deja “Ša-Štil”  ir ebreju dejas stilizācija.