Svinīgais pasākums “Latvijai 100”

Ar sirsnību un mīlestību savai zemei Latvijai Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” aicināja ikvienu ieklausīties un iejusties latviskajos dziesmu tekstos, dejās un vārdos 2018.gada 14.novembra pievakarē.

Svinīgajā pasākumā “Latvijai 100” izskanēja “Pūt, vējiņi!” gan akordeonistu izpildījumā (pedagogs Svetlana Šalajeva), gan zvanu skaņām bagātinātajā vokālistu izpildījumā (pedagogs Sanita Blīve), ar dziesmu “Tikai tā” mūs priecēja Muzikālā studija “Gamma” (pedagogs Milana Akanajeva). Latviskās dejas izdejoja Horeogrāfiskais ansamblis “Pērlīte” (pedagogi Diāna Gorska, Marina Dumberga), kā arī klasiskā deja “Adagio” tika izpildīta Eksotisko deju studijas “Lala” (pedagogs Tatjana Bakšutova) deju priekšnesumā.

Pateicamies BJC “Daugmale” pedagogiem un audzēkņiem, kuri iesaistījās šī pasākuma īstenošanā, kā arī īpaši liels paldies videoprojekcijas veidotājai Ingai Korņejevai, zāles noformējuma veidotājai Kristiānai Grīnbergai, skatuves dekora veidotājai no dzīvajiem ziediem Intai Valdenai, pasākuma vadītājai Elīnai Moisjukai-Vanagai! Pateicamies arī tiem, kuri nodrošināja pasākuma norisi muzikāli – Andrim Oklanam, tehniski – Marijai Tjurinai, saimnieciski – Ainim Jakobijam un Uģim Zvejniekam!

Informāciju sagatavoja atbildīgā par svinīgo pasākumu “Latvijai 100”

Iveta Eihe