Nekustāma īpašuma nomas izsole

Nekustāma īpašuma nomas izsole

Izsole notiks 25.04.2019. plkst.9:30, pieteikumi departamentā iesniedzami līdz 24.04.2019. plkst. 16:30.

Potenciālajiem nomniekiem jāvērš uzmanība, ka uz izsoles brīdi nomniekiem nedrīkst būt nodokļu parādi saskaņā ar VID sniegtajiem datiem. Izsoles dienā Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija veic izdruku no publiskās Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes izsoles, lai pārliecinātos, vai nomniekam nav nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Pielikumā dokumenti

Nekustāma īpašuma nomas līgums_Jēkabpils iela19a

Izsoles nolikums_Jēkabpils_iela 19a

Pieteikums_Jēkabpils iela 19a

Sludinājums_Jēkabpils iela 19a