Visa mana grezna rota

Visa mana grezna rota

No februāra līdz pat maijam ikviens Rīgas audzēknis varēja izpausties vizuālajā mākslā, vizuāli plastiskajā mākslā, tērpu kolekciju un aksesuāru skicēs, radošo darbnīcu ideju skicēs Rīgas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursā –izstādē “Visa mana grezna rota”. Izturot vairākas kārtas, labākie darbi tika eksponēti Rīgas Mākslas telpas intro zālē Kungu ielā 3.

Sirsnīgi sveicam BJC “Daugmale” audzēkņus un viņu pedagogus, kuru darbus varēja apskatīt izstādē: Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka”, pedagogs Ilze Rimicāne, Studija “Zīmēšana un gleznošana”, pedagogs Konstantīns Glazunovs, Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija, pedagogs Guna Mēnese-Kudule, Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija, pedagogs Brigita Ulasa.