Notiek trases uzlabošanas darbi

Pie mums notiek trases uzlabošanas darbi – tiek uzmontēti celiņi, kuru konfigurāciju varēs mainīt! Trases automodelisms kopā ar skolotāju Jāni!