Metodiskie materiāli

Ieteikumi interešu izglītības programmas izstrādei un prasības programmas noformēšanai

Ieteikumi interešu izglītības programmas izstrādei un prasības programmas noformēšanai

Metodiskie ieteikumi un ideju krātuve attālinātai mācību procesa īstenošanai interešu izglītībā

Elektroniskā ideju krātuve ir pieejama ikvienam interesentam – skolotājiem, vecākiem, izglītojamajiem ŠEIT (fails tiks regulāri papildināts).

Metodiskie ieteikumi un ideju krātuve attālinātai mācību procesa īstenošanai interešu izglītībā

2022

Rīgas metodisko izstrādņu skate

1.vietas diploms par darbu “Vizuālās instrukcijas drošības instruktāžām kāpšanas sporta interešu izglītības programmā” tika piešķirts BJC “Daugmale” direktoram Edgaram Šāblim un interešu izglītības metodiķei Ingai Korņejevai;

1.vietas diploms par darbu “Vizuālās instrukcijas drošai ierīču lietošanai stikla apstrādes, metālapstrādes, kokapstrādes interešu izglītības programmās” tika piešķirts BJC “Daugmale” interešu izglītības metodiķēm Ilzei Rimicānei, Ivetai Eihei, Vivai Dzenei;

2.vietas diploms par uzskates līdzekli “Neolīta keramika. Formas un raksti” tika piešķirts BJC “Daugmale” keramikas darbnīcas pedagoģei Dacei Timulei.

2021

Rīgas metodisko izstrādņu skate

Lasiet vairāk –>

Interešu izglītības metodisko materiālu skate

Marina Dumberga-Lobanova  “Dejotāju vispārīgā fiziskā sagatavotība, izmantojot klasiskās dejas pamatelementus mājas apstākļos”
Ilga Liberte “Foto stāsti fotogrāfijas apmācībai attālinātā darba apstākļos”
Ilze Jurjāne “Muzikālās studijas “Gamma” Mūzikas teorijas apgūšana attālinātā mācību procesā”
Līva Ālīte, Ilze Avotiņa “Vasaras aktivitātes- apraksts, nolikumi”
Sandra Bērziņa “Drošība telpās”

2020

Rīgas metodisko izstrādņu skate

Akrobātikas (cirka) priekšnesumu iestudešanas metodika, M.Čukina, I.Levit
Daudzfunkcionāls vingrošanas trenažieris, G.Drigo
Brīvā laika atbalsta materiāls – pasākumu rīkošana un pielietotās metodes, Z.Urtāne, L.Ālīte, A.Ozoliņa, D.Svistuhins, I.Avotiņa
Mezgli, I.Purmale, I.Korņejeva
Didaktiskā spēle un metodiskie ieteikumi Integrācijas skolai – burtu mācība, I.Liberte
Metodiskie ieteikumi pamatelementu apguvē lēcienos uz batuta iesācējiem, L.Tarasenko
Vienas tēmas tehniskās variācijas, K.Glazunovs

Lasiet vairāk –>

Metodisko izstrādņu prezentācijas

Lasiet vairāk –>

Uz Rīgas kārtu BJC “Daugmale” izvirza 9 darbus

Lasiet vairāk –>

BJC “Daugmale” metodisko izstrādņu skate

 

 

2020.gada 8.janvārī Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā notika grāmatas “Kāpšanas sports, teorija un prakse” atvēršanas svētki. Grāmatu uzrakstīja Inga Liepiņa un Santa Vilka.

Lasiet vairāk –>

“Kāpšanas sports, teorija un prakse”

2019

Interešu izglītības metodisko materiālu skate

2019.gadā Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” Rīgas skatē piedalās ar 3 metodiskām izstrādnēm.

Iveta Eihe – Metodiskie materiāli un apraksts darbam angļu valodas apguvē – 2.vieta

Lilita Aleksejeva – Starptautisks kino izglītojošs pasākums ar starpnozaru meistardarbnīcām “Kino un mēs” – atzinība

Sandra Bērziņa – Lego alfabēts – atzinība

Lasiet vairāk –>

2019. gada Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skates rezultāti

Lasiet vairāk –>

Metodisko izstrādņu skate

 

Iveta Eihe –

Metodiskie materiāli un apraksts darbam angļu valodas apguvē

Materiāli sniedz atbalstu pedagogiem, izmantojot darba kartiņas angļu valodas apmācības procesā dažāda vecuma, dažādu dzimto valodu audzēkņiem, kuri ir angļu valodas mācību sākumā. Darba kartiņas strukturētas pa tēmām, kuras vizuāli atspoguļo vārdu un tā rakstību, nodrošinot valodas apmācību audzēkņiem ar maņu – vizuālās atmiņas un dzirdes – palīdzību.
Sandra Bērziņa –

Lego alfabēts

Alfabēta burtu apgūšana izmantojot Lego konstruktoru. Šo metodisko materiālu var izmantot gan pirmsskolas skolotāji, vecāki, un tie pieaugušie kuri darbojas ar bērniem, lai ievadītu viņus burtu pasaulē. Individuāli mācoties var sasniegt ļoti labus rezultātus, var darbojoties arī pa pāriem, nelielās apakšgrupās – tas jo īpaši spēlējot spēles.
Lilita Aleksejeva –

Starptautisks kino izglītojošs pasākums ar starpnozaru meistardarbnīcām “Kino un mēs”

Metodiskajā izstrādnē tiek apkopots un aprakstīts starptautisks kino izglītojošs pasākums ar starpnozaru meistardarbnīcām “Kino un mēs” kino mācību un kultūrizglītojošos braucienos uz Varšavu, Polija, divu gadu garumā, t.i., 2016. un 2017. gadā. Katru gadu – divas pasākuma darba dienas. Pasākuma iespēja radās, pateicoties interešu izglītības skolotājas Lilitas Aleksejevas neformālajai vienošanai ar Varšavas Kultūras un izglītības centra SCEK vadītājiem 2015. gadā par iespēju veidot divu valstu izglītības centru pedagogu kontaktus sadarbībai skolēnu kino izglītības jomā. Izstrādnē apkopotā un aprakstītā pasākuma “Kino un mēs” divu gadu pieredze parāda veidu, kā šī vienošanās tika realizēta, kā tika veicināta mācību procesa daudzveidošana pulciņu audzēkņiem un viņu jaunās starptautiskās pieredzes apgūšana.

 

2019 – BJC “Daugmale”  mūzikas jomu studiju audzēkņu  disks “Pasaule griežas apkārt mums”

Metodisko darbu skate 2018

2018.gadā Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”Rīgas skatē piedalās ar 4 metodiskām izstrādnēm.

“Izglītība un kultūra” 20.12.2018.

Līnijas emocionālā daba – Kristiāna Grīnberga
Metodiskais materiāls piedāvā uzdevumu sēriju līnijas emocionālās dabas izpētei, iepazīstina ar abstraktās mākslas pamatprincipiem , attīsta asociatīvo domāšanu un dod iespēju jebkuras vecuma grupas bērniem jeb jauniešiem pārsteigt pašiem sevi, arī tad, ja zīmēt prasme nav stiprākā radošo izpausmju puse.
Iveta Aigare – Uzskates līdzeklis: Mācību plakāti: Neolīta laikmeta keramika Baltijā, Podniecība Latvijā, Jēkaba Dranda apgleznotie šķīvji, Latgales svečturi
Katra tauta, liela vai maza, ienes savas vērtības  un īpatnības cilvēces kultūras bagātību krātuvē. Tautas kultūra ir visu to materiālo un garīgo vērtību kopums, ko sabiedriski vēsturiskās attīstības gaitā tauta ir veidojusi, attīstījusi un kopusi. Tajā izpaužas katrai tautai īpatnējā, kopējā psihiskā kultūra, kas veido tautas kultūras etnisko specifiku un raksturu. Kultūras specifika nav sastingusi, arhaiska, bet gan dzīva, mainīga un augoša.

Domājot par Latvijas simtgadi un gatavojoties keramikas nodarbībām, vēlējos izstrādāt uzskates materiālu audzēkņiem par Latvijas tautas vēsturisko kultūras mantojumu, lai viņos veidotos dziļāka izpratne par tautas mākslas pirmsākumiem un attīstību. Izpratne par kultūrvēsturi, manuprāt, veicinātu audzēkņos lielāku interesi un līdzdarbību tradīciju pārmantošanā un kultūras mantojuma saglabāšanā. Plakāti atspoguļo latviešu tautas nacionālo mantojumu keramikā no neolīta laikmeta līdz mūsdienu tautas mākslai. Tautas māksla iepriecina ar augstu amata prasmi, formu dažādību, ornamentu daudzveidību un krāsu kompozīciju.

Inga Korņejeva, Ilze Rimicāne, Iveta Eihe, Brigita Ulasa, Jekaterina Staverska – Grāmatas ceļš – no idejas līdz iesiešanai
Šajā darbā ir apkopota BJC “Daugmale” pedagogu pieredze, balstoties uz veiksmīgi realizēto (Īstenoto) radoši izglītojošās, atpūtas,  sporta un piedzīvojumu dienas nometnes programmu “Daugmales vasara 2018”, kuras rezultātā katram bērnam ir tapusi sava grāmata.

Darbā tiek sniegti praktiski padomi mērķa sasniegšanai,  nometnes programmas īstenošanas posmu īss apraksts un parādīts, kā audzēkņiem veidot sapratni par grāmatas tapšanas posmiem.

Materiālus, metodiskos ieteikumus apkopoja un praktiski realizēja nometnes programmu BJC “Daugmale” metodiķi un pedagogi: Inga Korņejeva, Ilze Rimicāne, Iveta Eihe, Brigita Ulasa un Jekaterina Staverska

Dejas “Ša Štil” notācija – Tatjana Bakšutova 
Metodiskais materiāls mūsdienu deju horeogrāfiem un pedagogiem. Dejas “Ša-Štil” notācija – kustību pieraksts ar zīmju palīdzību. Deja “Ša-Štil”  ir ebreju dejas stilizācija.

Metodisko darbu skate 2017

 • Inita Zēriete „Pasakas par draudzību” – Rīgas metodisko izstrādņu skates laureāts!
 • Ilze Rimicāne, Inga Korņejeva, Jekaterina Staverska „Komandas veidošana animācijas filmas tapšanas procesā”   – atzinība par mūsdienu kompetenču pieeju mācību saturā
 • Iveta Eihe Apraksts un darba gaita teatralizētajam uzvedumam “Dzīve viduslaiku pilī”” – atzinība par mūsdienu kompetenču pieeju mācību saturā
 • Brigita Ulasa Sāļās mīklas veidojumi

Grāmatas “Teikas par zvaigznājiem” ilustrāciju izstāde.

2017.gads

Grāmatas autore – Aija Rancāne

Grāmatas māksliniece – Elīna Moisjuka-Vanaga

Metodisko darbu skate 2016 

Katru gadu BJC “Daugmale” notiek metodisko darbu skates, kur  iestādes interešu izglītības pedagogi apkopo savu pieredzi un ar to dalās ar kolēģiem. Šogad, BJC “Daugmale” skates 1.kārtā tika pārstāvētas tādas jomas kā māksla, valodas,  brīvais laiks, tehniskā jaunrade un radošās industrijas.  Par labākajiem tika atzīti četri  BJC “Daugmale”  pedagogu metodiskie darbi, ko žūrija izvirzīja  uz Rīgas pilsētas metodisko darbu skati, kas notiks novembrī  Rīgas Interešu izglītības centrā.

Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” pedagogs  Ilze  Rimicāne metodiskajā darbā  “Dabas studijas” atspoguļojusi 3 nodarbības, kurās iepazīstinājusi  ar mozaīku izveidi uz keramiskajām flīzēm un dekoratīvu  kompozīciju veidošanu ar vitrāžu  plēvīšu krāsām.

Konstantīna  Haldina un Guntas Fridrihsones kopīgi veidotais  “Metodiskais materiāls kartinga pulciņa nodarbībām”  veidots, lai audzēkņiem atvieglotu  un padarītu interesantāku teorētisko tēmu apguvi.  Darbā iekļauti uzskates līdzekļi, darba lapas, testi, spēles un plakāti.

Iveta Aigare  metodiskajā  darbā  “No vienkāršā uz sarežģīto caur putnu prizmu”  apkopojusi pieredzi par  keramikas pulciņā dažādās tehnikās veidotiem putnu tēliem.  Audzēkņu veidotie darbi ir gan praktiski pielietojami, gan kā dekoratīvi,  skulpturāli objekti. Autore aprakstījusi,  kā veidot putnus cilnī, apgleznotus putnus, putnus  skulptūrā, stilizētus putnus, kā izmantot plastikas un faktūras elementus.

Guna Mēnese-Kudule  savā metodiskajā  darbā  “Maskas” atspoguļojusi  savu pieredzi  gatavojot maskas  “steampunk”  tehnikā.  Parādīti  šīs tehnikas galvenie elementi, raksturīgākās iezīmes un  darba gaita, fotogrāfijās redzams darba process un gala rezultāts.

Paldies par  piedalīšanos skatē un dalīšanos pieredzē  arī  BJC “Daugmale”  interešu izglītības pedagogiem  Indrai Ozolai,  Konstantīnam Glazunovam, Jekaterinai Staverskai, Ivetai Eihei, Sarmītei Hippei, un Brigitai Ulasai!

Paldies arī visiem pedagogiem, kuri veidoja   izstādi  BJC “Daugmale – 50”,  kur tika apkopota  informācija par pulciņu vēsturi,  darbību un notikumiem, kas arī ir sava veida metodisks darbs.

Lai jaunajā mācību gadā pedagogiem daudz radošu ideju, laiks un spēka apkopot  to labo un interesanto, ko katrs sevī atklājis, izlolojis un kopā ar bērniem radījis, lai  taptu  jauni un kvalitatīvi   metodiskie darbi!

2015

BJC “Daugmale” metodisko izstrādņu skate

Rīgas metodisko izstrādņu skate

Uz Rīgas pilsētas metodisko izstrādņu skati tika izvirzīti un piedalījās BJC “Daugmale” sešu pedagogu metodiskie darbi.

Atzinības rakstus ieguva: S.Biezā  “Pasaku un Lego materiāla pielietojums bērnu radošās iztēles attīstībā.”; A.Bergmane “„Teātra studijas” nodarbība”; M.Lesčinkis „Svarbumbu sporta sacensību vingrinājumu tehnikas analīze un didaktika.”, I.Rimicāne „Radošā darbnīca – spēle “Zvaigžņu raksti””. Pateicības saņēma: I.Aigare „Keramikas pulciņa 2014./2015.m.g. portfolio”,  O.Jevsejeva „Pērļošana un filcēšana”

 

2014

BJC “Daugmale” metodisko izstrādņu skate

Rīgas metodisko izstrādņu skate

Lodes pārvērtības, jeb, ko var uztaisīt no apaļas bumbiņas! (E.Moisjuka-Vanaga)

Metodiskais darbs ir publicēts laikrakstā “Izglītība un kultūra”

Metodiskajā materiālā tiek parādīts kā no vienkāršas bumbiņas vai lodes, kas ir viena no ģeometriskajām pamata figūrām var izveidot sīkplastikas figūru – aitiņu, kā ar plastiska materiāla palīdzību var mainīt formu un iegūt vēlamo veidolu. Veidojot darbu tiek darbināta sīkā pirkstu motorika, kā arī apgūtas vai nostiprinātas veidošanas iemaņas.  Metodiskais uzdevums ir paredzēt bērniem no 4 gadu vecuma, kā arī šo paņēmienu var pielietot gan jaunieši un pieaugušie. Metodiskajam uzdevumam klāt tiek pievienots arī video, kas tapis sadarbībā ar BJC „Daugmale” metodiķi Ingu Korņejevu, kas var kalpot kā papildinājums veicamajam uzdevumam.

2013

BJC “Daugmale” didaktisko materiālu un uzskates līdzekļu izstāde “Latvijai – 95”

Prezentācijas „Voldemārs Irbe – Populārākais Rīgas iedzīvotājs” materiāli:

 • Elīna Moisjuka-Vanaga
 • Imants Žīgurs

Plenērus organizēja:

 • Elīna Moisjuka-Vanaga
 • Ilze Rimicāne
 • Guna Mēnese-Kudule
 • Olga Jevsejeva

Izstādē „Rīga – mākslinieka Irbītes un mūsu acīm” piedalās:

 • Akadēmiskās zīmēšanas studija „BrīnumOta”, sk. Elīna Moisjuka-Vanaga
 • Stikla mākslas darbnīca “Mozaīka”, sk. Ilze Rimicāne
 • Dizains, sk. Guna Mēnese-Kudule
 • Dizains, sk. Olga Jevsejeva
 • Mākslas studija “Tek-stiliņš”, sk. Maija Purgaile
 • Zīmēšanas un gleznošanas studija, sk. Konstantīns Glazunovs
 • Vizuālās mākslas un mākslas terapijas studija, sk. Indra Ozola

2012

BJC “Daugmale” ēkai Jēkabpils ielā 19a – 100 gadi

BJC “Daugmale” didaktisko materiālu un uzskates līdzekļu izstāde

BJC “Daugmale” metodisko izstrādņu skate

2011

Rīgas metodisko izstrādņu skate

BJC “Daugmale” metodisko izstrādņu skate

BJC “Daugmale” didaktisko materiālu un radošo darbu izstāde

2010

Grāmatas “Ar ģitāru uz TU” (A.Kukuvass) izdošana sadarbībā ar Rīgas interešu izglītības metodisko centru

2010.gada pavasarī Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” ir notikusi BJC „Daugmale” pedagogu metodisko izstrādņu un portfolio skate ar mērķi popularizēt jaunākās metodiskās izstrādnes interešu izglītībā, ka arī novērtēt un atbalstīt labāko darbu autorus. Skatē piedalījās 26 pedagogi, t.sk. Adrians Kukuvass. Uzkrātās pieredzes rezultātā pedagogs ir izstrādājis darba burtnīcu jauniešiem, kuri mācās spēlēt ģitāru. Ir ieguldīts milzīgs darbs atlasot un apkopojot materiālus, gan aprobējot šo metodi BJC „Daugmale” ģitārspēles un rokmūzikas studijā.

BJC „Daugmale” komisija ir atzinusi viņa piedāvāto metodi par unikālu un veiksmīgu, mācot bērnus un jauniešus spēlēt ģitāru, attīstot un izkopjot muzikālo dzirdi.