Vizuālās mākslas un mākslas terapijas studija

Vizuālās mākslas un mākslas terapijas studija

Uzņem audzēkņus no 6 līdz 25 gadiem

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Pedagogs: Indra Ozola

26799322, iozola@edu.riga.lv

Nodarbības notiek Jēkabpils ielā 19a, 302.t., Maskavas iela 279/7, 4.t.

 

Vizuālās mākslas un mākslas terapijas interešu izglītības programma Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” darbojas kopš 2008.gada, kad pedagogs Indra Ozola strādāja par brīvā laika pedagogu ar dažāda sociālā stāvokļa bērniem.

Šis laiks bija piemērots uzsākt izmantot vizuālās mākslas un mākslas terapijas metodes, kuru mērķis ir produktīva emocionālā izlāde, agresijas un citu apspiestu jūtu pārvarēšanā sociāli pieņemamā veidā.

Vizuālās mākslas un mākslas terapijas studiju labprāt apmeklē dažādi audzēkņi, arī bērni un jaunieši ar autisma problēmām. Pedagogs cenšas palīdzēt viņiem pārvarēt neizlēmību, kautrīgumu un bailes, paaugstināt viņos savu “Es” pašvērtējumu, attīstīt motivāciju dzīvei.

Nodarbību uzdevums ir, izzīmējot savas izjūtas, atraisīt un veicināt jauniešos vēlmi pozitīvāk risināt savas problēmas; pētīt, eksperimentēt, atklāt vizuālās vērtības dabā, kultūrvidē, radošos darbos un dzīves skolā.

Indra Ozola ir absolvējusi Jāņa Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu un Teodora Zaļkalna Valsts Mākslas akadēmijas Interjera nodaļu. Tādējādi pedagogs var palīdzēt interesentiem padziļināti attīstīt savas mākslinieciskās spējas un attēlošanas tehnikas un sagatavot iestājpārbaudījumiem mākslas skolās.

Indras Ozolas portfolio ir diplomi un sertifikāti par apgūtiem tālākmācības izglītības kursiem: viņa ir diplomēta interjera un lietišķās mākslas māksliniece, bibliotekāre, brīvā laika pedagogs, interešu izglītības pedagogs Tēlotājā mākslā un Mākslas terapijā.

Indra Ozola ir vadījusi radošās darbnīcas dažāda mēroga pasākumos, kā arī piedalījusies starptautiskos projektos.

Vizuālās mākslas un mākslas terapijas studiju var apmeklēt bez priekšzināšanām, bez īpašām dotībām vizuālajā mākslā, tādēļ ļoti atšķiras piecgadīga 1.izglītības pakāpes audzēkņa darbi no jaunieša darba, kas nāk jau sesto gadu un piedalās izstādēs, neatpaliekot no citu pulciņu apmeklētājiem.

Vizuālās mākslas un mākslas terapijas studija pārsvarā darbojas iekštelpās, taču piemērotā laikā nodarbības var notikt arī brīvā dabā – plenēros.

Vizuālās mākslas un mākslas terapijas audzēkņi apmeklē aktuālas izstādes, piemēram, Kristīnes Luīzes Avotiņas multimediālo izstādi „Upe” Rīgas Mākslas telpā, mākslinieku galerijas Vecrīgā, kā arī paši piedalās dažādos pilsētas konkursos un labdarības izstādēs, arī Bērnu slimnīcai.

Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” Vizuālās mākslas un mākslas terapijas audzēkņi savus darbus var izstādīt studijas atskaites izstādēs, kā arī, cītīgi darbojoties, iespējamas individuālas audzēkņu personālizstādes.

Studijas audzēkņi kopā atzīmē jubilejas un valsts svētkus, kā arī ik nodarbību pārrunā, kā gājis vai negājis iepriekšējā nedēļā, vai arī to izzīmē vizuāli.

Ir iespēja vizuāli domāt, izzīmēt savas izjūtas, pilnveidot savas zīmēt un gleznot un zīmēt prasmes ar mākslas terapijas metodēm.