Vides pētnieku gidu skola „Let`s go!”

Vides pētnieku gidu skola „Let`s go!” – Angliski par dabu!

I gr.  pirmsskolas vecuma bērniem

II gr.  skolas vecuma bērniem.

Pedagogs: Mg.paed.Iveta Eihe (26891216, ieihe@edu.riga.lv)

Nodarbības notiek Jēkabpils ielā 19a, 501., 505.kab.

NODARBĪBU GRAFIKS

Vides pētnieku gidu skola „Let’s go!” savu darbību Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” aktualizēja 2015.gadā turpinot un paplašinot Gidu skolas „Let’s go!” programmu.

Programmas mērķi un uzdevumi saistīti ar apkārtējās vides izzināšanu, kā arī valodas prasmju uzlabošanu, papildināšanu un spēju komunicēt.

Prasme rūpēties par savu apkārtni un orientēties tajā ir nozīmīgi jebkuram audzēknim jau no agrīna vecuma, apgūstot pamatprasmes un iemaņas un virzoties uz kultūrvēsturisko vērtību iepazīšanu un saglabāšanu, rūpēm par savu dzimto valodu un angļu valodas bagātināšanu.

Šobrīd nodarbības organizētas divās vecuma grupās:

1.grupa – sagatavošanās posms “Let’s go!” programmai, kurā pirmsskolas vecuma audzēkņi apgūst bāzes zināšanas vides izglītībā un angļu valodā.

2.grupa – izmantojot komunikatīvās prasmes (pamatā angļu valodā) sākumskolas vecuma audzēkņi izzina apkārtējo vidi, tās daudzveidību Latvijā un citur pasaulē.

Interesanti, ka dažu audzēkņu aizrautība un izzināšanas vēlme ir saistījusies ar turpmāko ievirzi dzīvē – uzturēšanos dabā, iestāšanos jaunsargos, vēlāk zemessargos.

Vides pētnieku gidu skola „Let’s go!” vada pasniedzēja ar humanitāro un pedagoģisko izglītību, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas maģistre Iveta Eihe.

Nodarbības notiek piemērotā klasē ar pieeju interneta resursiem, vizuālā, audio, kā arī audiovizuālā materiāla atspoguļošanai.

PAPILDUS:

Angļu valodas klubs „English club”

Angļu valodas klubs „English club”

Pirmsskolas vecuma bērniem un pirmklasniekiem

Pedagogs: Iveta Eihe

26891216, ieihe@edu.riga.lv

Šeit Tu vari mācīties sasveicināties, skaitīt, nosaukt dažādas lietas, priekšmetus angļu valodā, dziedāt jaukas dziesmiņas, iegūt jaunus draugus un piedalīties interesantās aktivitātēs

NODARBĪBU GRAFIKS