Batuta vasara

Dienas sporta nometne “Batuta vasara”

Mērķis: Nodrošināt mērķtiecīgu audzēkņu aizņemtību vasaras brīvlaikā, attīstīt individuālas spējas un īpatnības lēcienos uz batuta – divreiz dienā nodrošināt mērķtiecīgi organizētus treniņus;  brīvajā laikā organizēt atpūtas pasākumus – pārgājienus brīvā dabā, zīmēšanas konkursus, ekskursijas.

Dienas sporta nometne „Batuta vasara” tiek organizēta, lai popularizēt veselīgu dzīves veidu skolēni vidū vasaras brīvlaikā.

Sportiskās aktivitātes veicina bērnu un jauniešu prāta darbību, spēju darboties komandā, papildinās bērnu zināšanas par dabu, ļaus bērniem sadraudzēties, iemācīs pieņemt lēmumus kopā, uzklausīt citu viedokli, kā arī uztur fizisko formu. Ekskursijas svaigā gaisā ir viens no veselības pamatakmeņiem, kuru laikā var uzzināt un iepazīt daudz jauna.

Nometnes laikā bērni paaugstina savu sportisko sagatavotību. Dalība nometnē dod iespēju attīstīt sporta meistarību lēcienos uz batuta.

 

Divreiz dienā tiek mērķtiecīgi organizēti treniņi, bet brīvajā laikā organizēti atpūtas pasākumi – pārgājieni brīvā dabā, zīmēšanas konkursi, ekskursijas.

Slēgtā nometne, programmas “Lēkšana uz batuta” programmas audzēkņiem

Nometnes vadītāja – Ludmila Tarasenko
29163563, ltarasenko2@edu.riga.lv

Dalībnieku vecums: 7-16 gadi

Slodze piemērota bērniem ar priekšzināšanām un iemaņām lēcienos uz batuta

Vieta: Vizlas iela 1