Dokumenti

Nr. BJCD-15-10-nts BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA „DAUGMALE” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

AR  IEKŠĒJĀS  KĀRTĪBAS  NOTEIKUMIEM  IEPAZĪSTINA STUDIJAS, PULCIŅA, GRUPAS PEDAGOGS, KO  AUDZĒKNIS  APLIECINA  AR  SAVU  PARAKSTU  INSTRUKTĀŽAS LAPĀ.

Kārtība, kādā Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” uzturas audzēkņu vecāki un citas nepiederošas personas

DOKUMENTI:

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” Darba kārtības noteikumi

Rīkojums par instruktāžām

(Rīkojumā ir pilna informācija kādas instruktāžas jāveic I semestrī, kādas II semestrī, un kādas jāveic pirms pasākumiem)

Kārtība, kādā piesaka audzēkņu plānoto piedalīšanos ekskursijās, pārgājienos, konkursos, skatēs, izstādes u.c.(turpmāk- pasākums):

  1. Pasākums ir iekļauts BJC “Daugmale” pasākuma plānā.
  2. Pedagogs nosūta elektroniski aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pasākuma nolikumu uz BJC “Daugmale” e-pastu bjcdaugmale@riga.lv ne vēlāk kā 10 dienas pirms plānotā pasākuma.
  3. Pedagogs iesniedz drošības instruktāžas lapu ar audzēkņu parakstiem sporta organizatoram Kasparam Sparānam.
  4. Direktors atļauj doties uz pasākumu parakstot rīkojumu.
  5. Pirms došanās uz pasākumu pedagogs iepazīstas ar rīkojumu un parakstās personīgi BJC “Daugmale” birojā.
  6. Pēc pasākuma 3 dienu laikā pedagogs iesniedz saturisko un finanšu atskaiti (ja ir nepieciešams) sporta organizatoram Kaspara Sparānam (+371 22720465, ksparans@edu.riga.lv.).

PIETEIKUMS dalībai pasākumā

BJC “Daugmale” instruktāža par pasākumu 

Saturiskā atskaite par sacensībām/pasākumu

BJC „Daugmale” izstāžu pieteikums

BJC „Daugmale” izstāžu atskaite

BJC “Daugmale” nodarbības konspekta veidlapa

 

IESNIEGUMS par audzēkņa uzņemšanu

IESNIEGUMS par audzēkņa atskaitīšanu

Nr.BJCD-20-1-nts Noteikumi par audzēkņu uzņemšanu, atskaitīšanu, interešu izglītības grupu komplektēšanu un apstiprināšanu Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”

IESNIEGUMS par speciālu medicīnisku optisku redzes korekcijas līdzekļu iegādi

IESNIEGUMS par periodisko obligāto veselības pārbaudi

IESNIEGUMS par darba grafiku

IESNIEGUMS par atvaļinājuma piešķiršanu