Dokumenti

–> BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA „DAUGMALE” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM UN VECĀKIEM/AIZBILDŅIEM

AR  IEKŠĒJĀS  KĀRTĪBAS  NOTEIKUMIEM  TEVI IEPAZĪSTINA STUDIJAS, PULCIŅA, GRUPAS PEDAGOGS, KO  AUDZĒKNIS  APLIECINA  AR  SAVU  PARAKSTU  INSTRUKTĀŽAS LAPĀ.

BJCD-21-9-COVID Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

BJCD-20-6-nts   Kārtība, kādā Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” uzturas audzēkņu vecāki un  citas nepiederošas personas piesardzības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā

DOKUMENTI:

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” Darba kārtības noteikumi

Rīkojums par instruktāžām

BJC “Daugmale” instruktāža par pasākumu 

BJC “Daugmale” pieteikums par piedalīšanos pasākumā

BJC „Daugmale” izstāžu pieteikums

BJC „Daugmale” izstāžu atskaite

BJC “Daugmale” nodarbības konspekta veidlapa

IESNIEGUMS par speciālu medicīnisku optisku redzes korekcijas līdzekļu iegādi

IESNIEGUMS par periodisko obligāto veselības pārbaudi