Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” (BJC “Daugmale”) tīmekļavietni https://bjcdaugmale.lv

tīmekļavietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums . Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas tīmekļavietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai” .

Cik piekļūstama ir šī tīmekļavietne ?

BJC “Daugmale” tīmekļavietne daļēji atbilst noteikumiem Nr.445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr.445

  • Dažiem attēliem trūkst alternatīvie teksti, līdz ar to cilvēki, kuri izmanto ekrāna lasīšanas ierīces, nevar piekļūt informācijai. Netiek izpildīts MK noteikumu 22.4 punktā minētais princips par robustuma ievērošanu. Ir uzsākta alternatīvo tekstu pievienošana lapas attēliem.
  • Video saturam, uz ko norāda saites, nav titru.

Šī tīmekļavietne pēdējo reizi tika izvērtēta 31.05.2023. Izvērtēšanu veica Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”.

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļavietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā:  bjcdaugmale@riga.lv

Zvaniet:  67229951

Adrese: Rīga, Jēkabpils iela 19a, LV-1003

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 10 darba dienu laikā .

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļavietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgais ir Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” direktora vietnieks IT jomā Evalds Masaļskis.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 31.05.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja
Edgars Šāblis,
Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” direktors.