2024 JŪLIJS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Jūlijs
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1. “Petzn Cup Austrija” grūtajā kāpšanā 1.-7.07. Petzn, Austrija Petzn Kaspars Vilks PROJEKTS
2. “Ogre Open 2024” grūtajā kāpšanā 13.07. Ogres novads SIKA Kaspars Vilks PROJEKTS
Tehniskā jaunrade un radošās industrijas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1. Itālijas čempionāts trases automodelismā, kvalifikācijas sacensības pasaules čempionātam 25.-28.07. Itālija International Slot Racing Asociation Jānis Rage-Raģis PROJEKTS
Mūzika, teātris, dejas, vide un citas jomas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Nometnes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Dienas atklātā nometne “Daugmales Smaile” 22.07.-02.08. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Adijāne Atklātā nometne
Interešu izglītības popularizēšana, metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Darbs ar vecākiem
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.

2023 SEPTEMBRIS

2023 DECEMBRIS

2024 MARTS

2024 JŪNIJS

2023 OKTOBRIS

2024 JANVĀRIS

2024 APRĪLIS

2024 JŪLIJS

2023 NOVEMBRIS

2024 FEBRUĀRIS

2024 MAIJS

2024 AUGUSTS