Alpīnisms

Alpīnisms

Uzņem audzēkņus no 7 līdz 25 gadiem

Nodarbības notiek Aglonas ielā 39.

NODARBĪBU GRAFIKS —> ŠEIT

Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” aicina jauniešus iesaistīties alpīnisma nodarbībās apmēram kopš 2001.gada. Iesākumā tika organizēti braucieni ar LUTK uz aukstajiem Tatriem, kā arī kopā ar alpīnisma interešu izglītības programmas audzēkņiem tika kāpts Kaukāza kalnos.

Alpīnisma interešu izglītības programma aicina ikvienu no 9 gadu vecuma iesaistīties nodarbībās zālē, iet pārgājienos, piedalīties sacensībās, un no 14-15 gadu vecuma doties tālāk par Latviju uz nometnēm īstos kalnos.

Tātad, 1.-2. izglītības pakāpē audzēkņi mācās pašizdzīvošanas iemaņas, apģērbties atbilstoši apstākļiem gan iekštelpās, gan āra apstākļos, gatavot ēst dabā, un, kad šīs iemaņas gūtas, 3.-4. vai 5.izglītības pakāpē doties tālāk uz kalniem. Un, protams, ka visās pakāpēs visa pamatā ir kāpšana, drošība un drošināšana.

Alpīnismu BJC „Daugmale” vada Liāna Lezdiņa, kalnu tūrisma instruktore no 1985.gada, alpīnisma instruktore no 2003.gada, kāpšanas sienas instruktore no 2007.gada. 2018.gadā ir iegūts C kategorijas sporta speciālista sertifikāts (sporta treneris).

29214860, llezdina@edu.riga.lv

Kalnu tūrismā izpildīta 1.sporta klase, alpīnismā 2.sporta klase. Kopā ar audzēkņiem Liāna Lezdiņa ir veikusi dažādas kategorijas pārgājienus un uzkāpšanu Tatru, Alpu, Kaukāza virsotnēs, kā arī  Pamirā un Tjanšanā.

Alpīnisms ir cieši saistīts ar klinšu kāpšanu jeb kāpšanas sportu.  Klinšu kāpšanā Liāna Lezdiņa ir izpildījusi Sporta meistara kandidāta normatīvus 1981.gadā un 1986. un 1987. gadā ieguvu  1.vietu Latvijas un  Baltijas čempionātā. Viņas audzēkņi bija pirmie, kas piedalījās pieaugušo sacensībās klinšu kāpšanā, kā arī pirmo jauniešu klinšu kāpšanas sacensību organizēšanā. Tagad kāpšanas sports jauniešu vidū ir kļuvis populārāks par pieaugušo kāpšanu un sacensības notiek vairākās vecuma grupās.

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas, Liāna Lezdiņa turpināja vadīt grupas kalnos Augstajos Tatros, Alpos un kopš 2003.gada atvaļinājuma laikā apmācīt un vadīt kalnos gan iesācēju, gan 2.-3.sporta klases alpīnistus (pēc Krievijas/ LAS klasifikācijas), brīvajā laikā strādājot par instruktoru LACAs (Latvijas Alpīnistu un ceļotāju asociācijas) Kalnu skolā. Liāna Lezdiņa ir veikusi ap 100 uzkāpšanas klasificētās virsotnēs, piemēram, Elbrusā 6 reizes, Grosgloknerā 3 reizes, Monblānā.  Kā instruktoram un grupas vadītājam bieži nākas atkārtoti veikt vienu un to pašu virsotni, variējot ar citu maršrutu. Liāna Lezdiņa ir arī piedalījusies NBS misijā Grūzijā, apmācot amerikāņu armijas karavīrus kāpšanā kalnos un kopā uzkāpjot Kazbekā 2008.gadā. Vēl joprojām Liāna Lezdiņa turpina piedalīties klinšu kāpšanas sacensībās gan individuāli, gan sasaitēm. 2017.gada LACAs veterānu sacensībās viņa ir guvusi 1.vietu individuālajā kāpšanā. Vēl joprojām viņa piedalās sacensībās gan individuāli, gan komanda ar jauniešiem. 2018.g.- 3.vieta, 2019.gadā 1.vieta LACAs veterānu sacensībās. Par uzkāpšanau Lailas virsotnē Grūzijā 2019.gadā (grupā bija divi 15 un 19 gadus veci jaunieši) LACAs čempionatā iegūta 3.vieta.

Audzēkņu sasniegumi kāpšanas sportā:

Pauls Bite bija pirmais, kas 2000.gadā ieguva 1.vietu jauniešu grupā Baltijas Čempionātā Igaunijā.

Mikus Stašs trenējās pie Liānas Lezdiņas no 2011. gada. Viņa nesenākie labākie rezultāti alpīnisma sacensībās:

Jegorova kauss/ Sanktpēterburgas kauss – komandu kopvērtējumā 1. vieta 2015.gadā. Boulderings visiem – kopvērtējumā 1. vieta BC grupā 2014.gadā.

Boulderings visiem – kopvērtējumā 2. vieta,  2015 gads.

Tallinas grūtās kāpšanas sacensības – 5 x 3.vieta, 1 x 2. vieta 2016., 2017.gadā.

Petzl kauss/ Gandra atklāšanas sacensības – 1 x 1. vieta ,2 x 2. vieta, 1 x 3. vieta.

Ventspils open – 2 x 1. vieta 2016., 2017.gadā.

Aleksandrs Čerņeikins – trenējas pie Liānas Lezdiņas no 2008.gada, regulāri godalgotas vietas kāpšanas sacensībās Ventspils kauss – 2 x 2.v. 2016.gadā, 2017.g, gan ātrumkāpšanā, bolderingā,  grūtajā kāpšanā, gan sasaitēs.

Alpīnisma audzēkņi savas telpā gūtās prasmes brauc nostiprināt īstos kalnos un klintīs kopā ar kāpšanas sporta audzēkņiem.

Liānas Lezdiņas audzēkņu sasniegumi kalnos:

Edgars Vaskāns – 1994.gadā Ļeņina smaile (7143) 2.

Raimonds Ekurs – 2013.gadā Koržeņevska smaile 5A (7105) – 1.vieta LACAs čempionātā augstkalnu klasē.4

2006.gadā kopā ar audzēkņiem K.Šveisbergu, P.Biti, R.Ekuru un S.Kleščinski iegūta 2.vieta LACAs čempionātā tehniskajā klasē (Adirsu virsotne 3B), 2012.gadā ar M.Dauškanu,  J.Bisteru un audzēkņiem J.Lezdiņu, A.Lezdiņu – iegūta 1.vieta tehniskajā klasē LACAs čempionātā, un 2.vieta LAS čempionātā par virsotni Z.Dolomīti (3B)4. 2008.un 2016.gadā ar Kalnu skolas 2.gada dalībniekiem iegūta 2.vieta LAS čempionātā tehniskajā B klasē par 5 virsotņu traversu 3A (RUS) – UIAA IV- TJU-TJU (4460 m v.j.l.) Centrālajā Kaukāzā.

Arī šobrīd Liānas Lezdiņas audzēkņi piedalās alpīnisma un klinšu kāpšanas sacensībās. Regulāri piedalāmies Zelmas Bej-Mamikojanas sacensībās Valmierā. 2019.gada rudenī alpīnisma sacensībās Lietuvā jaunieši ieguva 3.vietu.