Estētikas skolas

Spied uz katra virsraksta un uzzini vairāk!

Interešu izglītības programmu piedāvājums

 

Integrācijas skoliņa “Rūķīši” mazākumtautību bērniem (4-8 g.) Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības pulciņš “Smailīte” Mazo gudrinieku skola – vispusīgi attīstoša programma pirmsskolas vecuma bērniem Pirmsskolas vecuma bērnu attīstoša programma “Sprīdīšu skola”

Interešu izglītības programmu nodarbību grafiks

 

 

Programmas nosaukums

Pedagoga vārds

uzvārds

Izgl. pak. Pirmd. Otrd. Trešd. Ceturtd. Piektd. Sestd. Svētd. adrese telpa vecums Pedagoga tālr. nr.,
e-pasts
Integrācijas skoliņa “Rūķīši” mazākumtautību bērniem 

Sandra

Bērziņa

1.i.p.3 9.00-10.00
10.15-10.45
9.00-10.00
11.00-11.30
9.00-10.00
11.00-11.30
11.00-12.05 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
304./ 301. 3,5-4 gadi 26425992
sbieza2@edu.riga.lv
Integrācijas skoliņa “Rūķīši” mazākumtautību bērniem 

Sandra

Bērziņa

1.i.p.2 11.00-11.30 10.15-10.45 10.15-10.45 9.35-10.05
10.15-10.45
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
417./ 301. 5-6 gadi 26425992
sbieza2@edu.riga.lv
Integrācijas skoliņa “Rūķīši” mazākumtautību bērniem 

Ilga

Liberte

1.i.p.2 9.00-10.00
10.15-10.45 301.t.
9.00-10.00
11.00-11.30
9.00-10.00
11.00-11.30
11.00-11.30 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
417.,
pirmd. 2st.- 301.
5-6 gadi 29448903
iliberte2@edu.riga.lv
Integrācijas skoliņa “Rūķīši” mazākumtautību bērniem 

Ilga

Liberte

1.i.p.3 10.15-10.45 10.15-10.45 10.15-10.45 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
304. 5-6 gadi 29448903
iliberte2@edu.riga.lv
Integrācijas skoliņa “Rūķīši” mazākumtautību bērniem

Lilita

Aleksejeva

1.i.p.1 17.30-18.30
18.45-19.45
17.00-18.00
18.15-18.45
19.00-20.00
17.00-18.00
18.15-18.45
19.00-20.00
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
417. 5-8 gadi 29120094
laleksejeva2@edu.riga.lv
Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības pulciņš “Smailīte”

Dace

Veigule

1.i.p.1 9.30-9.55
9.55-10.10
10.10- 10.30
9.30-9.55
9.55-10.10
10.10- 10.30
BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
6.
4.
6.
1,5-3 gadi 26403877
dveigule@edu.riga.lv
Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības pulciņš “Smailīte”

Dace

Veigule

1.i.p.2 11.00-11.25
11.25-11.40
11.40-12.00
11.00-11.25
11.25-11.40
11.40-12.00
BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
6.
4.
6.
1,5-3 gadi 26403877
dveigule@edu.riga.lv
Pirmsskolas vecuma bērnu attīstības pulciņš “Smailīte”

Dace

Veigule

1.i.p.3 11.00-11.25
11.25-11.40
11.40-12.00
9.30-9.55
9.55-10.10
10.10- 10.30
BJC “Daugmale”
Maskavas iela 279/7
6.
4.
6.
1,5-3 gadi 26403877
dveigule@edu.riga.lv
Mazo gudrinieku skola – vispusīgi attīstoša programma pirmsskolas vecuma bērniem

Dainis

Svistuhins

1.i.p.1 17.30-18.00
18.00-18.30
17.30-18.00
18.00-18.30
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a

304.

304./ 301.

3-4 gadi 26311285
dsvistuhins@edu.riga.lv
Pirmsskolas vecuma bērnu attīstoša programma “Sprīdīšu skola”

Dainis

Svistuhins

1.i.p.1

18.35-19.05

301.

19.05-19.35

304./203.

18.35-19.05

301.

19.05-19.35

304./203.

BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a

301.

304./ 203.

5-7 gadi 26311285
dsvistuhins@edu.riga.lv

 

Citas interešu izglītības programmas

Valodas

Estētikas skolas