No sirds uz sirdi

2009.gads

2010.gads

2011.gads

2012.gads

2013.gads

2014.gads

2015.gads

2016.gads

2017.gads

2018.gads

2019.gads

BJC „Daugmale” interešu izglītības gada balva «No sirds uz sirdi»

Mērķi 

 • Apzināt un novērtēt BJC „Daugmale” audzēkņu un viņu pedagogu panākumus, aktivitāti interešu izglītībā.

 • Iepazīstināt BJC „Daugmale” audzēkņus un darbiniekus ar izvirzīto kandidātu sniegumiem kultūrā, mākslā, tehniskajā jaunradē, dabas zinībās, tūrismā un novadpētniecībā, sportā, nometņu un pasākumu jomā.

 • Izteikt pateicību par veiksmīgu darbu un apbalvot.

Vieta un laiks

 •  Gada balvas pasākuma norises vieta ir BJC „Daugmale” aktu zāle.

 • Pasākums notiek vienu reizi gadā, gada beigās. Gada balvas pretendentu izvirzīšana notiek novembrī.  

Gada balvas pretendentu izvirzīšana

 • Gada balvas pretendenti var būt BJC „Daugmale” audzēkņi vai audzēkņu grupas kopā ar savu pedagogu.


 • Gada balvas veidi:
 • par sasniegumiem kultūrizglītības programmās BJC „Daugmale” interešu izglītības programmu realizēšanā Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos (par dalību un rezultātiem, sasniegumiem starptautiskajās, Latvijas, Rīgas mēroga skatēs, konkursos vai sacensībās), ietverot sekojošās interešu izglītības programmas:
 • vizuālā un vizuāli plastiskā māksla;
 • dejas;
 • mūzika;
 • valodas;
 • radošās industrijas;
 • vide;
 • teātris;
 • par sasniegumiem sporta un tehniskās jaunrades programmās BJC „Daugmale” interešu izglītības programmu realizēšanā Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos (par dalību un rezultātiem, sasniegumiem starptautiskajās, Latvijas, Rīgas mēroga skatēs, konkursos vai sacensībās), ietverot sekojošās interešu izglītības programmas:
 • sports;
 • tehniskā jaunrade.
 • par centīgumu un regulāru apmeklētību (ja audzēknis bez kavējumiem ir ļoti cītīgi mācību gada garumā, vai pat vairākus gadus, ir apmeklējis BJC „Daugmale” vienu vai vairākus pulciņus);
 • par aktivitāti (par radošu darbu un aktīvu iesaistīšanos BJC „Daugmale” sabiedriskajā dzīvē, pasākumos, bērnu un jauniešu nometnēs, interešu izglītības popularizēšanas akcijās);
 • par brīvprātīgā darba veikšanu (par radošu darbu un aktīvu iesaistīšanos BJC „Daugmale” sabiedriskajā dzīvē, pasākumos, bērnu un jauniešu nometnēs, interešu izglītības popularizēšanas akcijās);

 • Pretendentus izvirza BJC „Daugmale” pedagogi un/vai audzēkņi.

 • No vienas interešu izglītības programmu grupas var būt tikai viens pieteikums.

 Gada balvas pretendentu pieteikšanas kārtība

 • Pedagogi un/vai audzēkņi sagatavo pieteikumu par katru pretendentu, aizpildot pieteikuma anketu (1.,2. pielikums)

Vērtēšana 

 • Kandidātus izvērtē BJC „Daugmale” direktora apstiprināta žūrija.

 • Rezultātu paziņošana notiks BJC „Daugmale” mājas lapā www.bjcdaugmale.lv

Apbalvošana

 • Katrā nominācijas kategorijā 5 labākie BJC „Daugmale” audzēkņi un / vai audzēkņu grupas ar pedagogu noslēguma pasākumā „No sirds uz sirdi” saņems Goda rakstus un balvas. Pārējie gada balvas pretendenti saņems Atzinības rakstus.