Integrācijas skoliņa “Rūķīši”

Bērniem no 4 gadiem līdz 1.klasei

  Rīta grupas Vakara grupa
Pedagogs: Sandra Bērziņa Dainis Svistuhins  Anita Grinhofa
Kontaktinformācija:  26425992

sbieza2@edu.riga.lv

26311285

dsvistuhins@edu.riga.lv

29330101 agrinhofa3@edu.riga.lv
Norises vieta: Jēkabpils iela 19a

304.kab.

Jēkabpils iela 19a

417.kab.

Jēkabpils iela 19a

417.kab.

Audzēkņu vecums: 4- 5 gadi 6-7 gadi 6-8 gadi

–>NODARBĪBU GRAFIKS

Integrācijas skoliņā “Rūķīši” mazākumtautību bērniem nu jau vairāk kā 26 gadus ir dota iespēja apgūt latviešu sarunvalodu, latviešu valodas intonācijas īpatnības, izkopt radošās spējas, uzmanību veltot bērnu pašizpausmēm, kontaktēšanās un savstarpējām attiecībām kolektīvā, integrēties latviskā vidē, kā arī palīdz audzēkņiem veiksmīgāk sagatavoties skolas gaitu uzsākšanai.

Integrācijas skoliņā “Rūķīši” ir kompleksās nodarbības, kas ievada bērnu Burtu un Ciparu pasaulē. Sociālās zināšanas sniedz nodarbības „Mēs pasaulē”. Caur rotaļām un spēlēm tiek apgūta latviešu valoda, tiek sniegtas zināšanas par tautas tradīcijām un rotaļām, latviešu tautas folkloru  un  Latvijas kultūru. Tiek organizētas ekskursijas uz Latvijas muzejiem, kā arī apmeklētas citas sabiedriskas vai kultūrnozīmīgas iestādes.

Integrācijas skoliņā “Rūķīši” darbojas 3 grupas, kas sadalītas pa vecumposmiem – 4-5 gadi un 6-7 gadi. Šo grupu nodarbības notiek rīta cēlienā.  Kā arī pēcpusdienas grupā 6-8 gadi (1.-2. klases audzēkņi) var paplašināt un nostiprināt latviešu sarunvalodas zināšanas.

Integrācijas skoliņā “Rūķīši” tiek svinēti latviešu tautas gadskārtu svētki – Ziemassvētki, Lielā diena. Un īpaši mīļos svētkos – sveiktas mūsu Māmiņas. Bet tie “Rūķīši”, kuri jau izauguši, un uzsāks skolas gaitas, tiek sumināti Izlaidumā.

Nāc un piesaki savu Rūķīti!

Lai viņš dotos uz skolu ar drošu sirdi un latviešu valodas zināšanām!

Предлагаем бесплатные занятия для деток с 4 лет!

Оплачиваются Рижской Думой.

Есть 2 группы утром, для тех, кто не ходит в детский сад, и одна группа по вечерам (после садика)

Авторская программа. Комплексные занятия по языку, миру цифр, окружающей среде, музыке, рукоделию и спорту помогают в игровой форме учить латышский язык.

Šeit Tu varēsi daudzveidīgi darbojoties apgūt latviešu valodu! Pilnveidot savas zināšanas burtu un ciparu pasaulē, kā arī attīstīt savas radošās spējas!

Krieviski runājoši bērni var apgūt latviešu sarunvalodu; darbojoties, rotaļājoties, dziedot un spēlējot teātri.

Изучение разговорного латышского языка в игровой форме. Интегрированные занятия.

Pēc integrācijas skolas «Rūķīši» nodarbībām ir iespēja apmeklēt interešu izglītības nodarbības.

После занятий в школе эстетики предлагаем дополнительные занятия по музыке, английскому языку, творчеству, лего!