Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija III

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Brigita Ulasa
29189695, bulasa@edu.riga.lv

Nodarbības notiek BJC “Daugmale”, Jēkabpils ielā 19 a, 302.t.

Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija Brigitas Ulasas vadībā savu darbību uzsāka 2013.gadā Avotu pamatskolas 5.stāva plašajās telpās, taču laika gaitā studija pārcēlās atpakaļ uz ierastajām Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” telpām.

Interešu izglītības programmas mērķis ir pilnveidot un attīstīt audzēkņu radošās spējas, apgūstot dažādas jaunas tehnikas. Audzēkņi mācās dabā un kultūrvidē saskatītās vizuālās vērtības izmantot savos radošajos darbos.

1.pakāpē audzēkņi iepazīst vizuālās mākslas vērtības, mācās izteikt savus pārdzīvojumus, sajūtas, domas, idejas ar mākslas valodas palīdzību.

2.pakāpē audzēkņi turpina attīstīt prasmes un iemaņas vizuālajā mākslā, turpina radoši darboties. Audzēkņi piedalās izglītības iestādes rīkotajās izstādēs, konkursos.

Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija aktīvi piedalās gan vietēja, gan Rīgas mēroga pasākumos, kā arī ar panākumiem piedalās Latvijas un pat starptautiska mēroga pasākumos. Audzēkņu darbi bija apskatāmi gan Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale”, gan Rīgas Austrumu izpilddirekcijā un citās pilsētas izstādēs un konkursos.

Pedagogs Brigita Ulasa prot atrast unikālus sadarbības partnerus un uzturēt ilggadīgu draudzību: sadarbībā ar O.Vācieša muzeju tika rīkota Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studijas izstāde „Astoņi kustoņi”; studijas audzēkņi jau trīs gadus aktīvi piedalās labdarības pasākumos Gaiļezera bērnu slimnīcā. Audzēkņu darbus „Trakā Pica” un „Eži” var apskatīt Rīgā itāļu restorānā, ar kuru ir izveidojusies cieša sadarbība – jau trīs reizes ap Ziemassvētku ieskaņas laiku labākie audzēkņi saņem uzaicinājumu uz itāļu restorānu.

Taču visvairāk lepojamies, ka Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studijas audzēkņu darbi ir apskatāmi Tokijas galvenajā bērnu slimnīcā, NATO Latvijas konsulārajās telpās Ņujorkā, Eiropas parlamenta gada kalendārā, kā arī guvuši panākumus Austrālijā ielas izstādē, Taivānā, Bulgārijā, Lidicē Čehijā.

Pedagogs Brigita Ulasa, beigusi Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas Tekstilnodaļu un Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilnodaļu – māksliniece, pedagogs, darbi izstādīti gan Rīgā Sv.Pētera baznīcā, Latvijā, gan Francijā Minigobelēnu izstādē. Aizrautīgi pēta vairākus mākslas veidus, izstrādā metodiskos darbus un ir gatava dalīties savā pieredzē gan ar audzēkņiem, gan pedagogiem.

Brigitai Ulasai patīk eksperimentēt dažādās tehnikās – gan plaknē (skrāpējumu metode krāsās, grafiski, akadēmiski), gan telpiski (plastilīns), prot atrast pieeju gan mazākiem bērniem, gan arī mākslas skolu skolēniem.

Brigita Ulasa ir aktīvs nometņu grupu pedagogs un mākslas darbnīcu vadītāja; vada nodarbības mākslas skolā.

Brigita Ulasa pēta dabas motīvus, vāc materiālus paraugiem un viņai vienmēr kabatā ir fotoaparāts, lai fiksētu koku lapas, mizu rakstus rūpīgai izpētei, un pēc tam attēlotu faktūrās no vissīkākās skudriņas līdz pat kosmosa zvaigžņu sistēmām un plašajai zemūdens pasaulei.

BJC „Daugmale” Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija darbojas 302.telpā, uzņemot audzēkņus no 5 līdz 20 gadiem. Šeit Tu varēsi mācīties zīmēt un gleznot, piedalīties izstādēs, apmeklēt mākslas pasākumus un iegūt jaunus draugus, kā arī sagatavoties iestājpārbaudījumiem kādā no mākslas skolām.

Apmeklē arī –

Lepojamies!