Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija “BrīnumOta” II

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

pedagogs Freidenfelde Evija 

29439395 efreidenfelde5@edu.riga.lv

Nodarbības notiek BJC “Daugmale”, Jēkabpils ielā 19 a, 302.t.

(Elīnas Moisjukas-Vanagas autorprogramma)

Interešu izglītības programmas mērķis ir pilnveidot un attīstīt audzēkņu radošās spējas, apgūstot dažādas jaunas tehnikas. Audzēkņi mācās dabā un kultūrvidē saskatītās vizuālās vērtības izmantot savos radošajos darbos.

1.pakāpē audzēkņi iepazīst vizuālās mākslas vērtības, mācās izteikt savus pārdzīvojumus, sajūtas, domas, idejas ar mākslas valodas palīdzību.

2.pakāpē audzēkņi turpina attīstīt prasmes un iemaņas vizuālajā mākslā, turpina radoši darboties. Audzēkņi piedalās izglītības iestādes rīkotajās izstādēs, konkursos.

BJC „Daugmale” Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija darbojas 302.telpā, uzņemot audzēkņus no 4 līdz 18 gadiem. Šeit Tu varēsi mācīties zīmēt un gleznot, piedalīties izstādēs, apmeklēt mākslas pasākumus un iegūt jaunus draugus, kā arī sagatavoties iestājpārbaudījumiem kādā no mākslas skolām.