Mūzika – pirmsskolai

–>NODARBĪBU GRAFIKS

Integrācijas skoliņas “Rūķīši” audzēkņiem tiek piedāvātas Mūzikas nodarbības – pirmsskolas bērnu muzikālo spēju attīstīšana.

Bērnu vecums : 4 – 8 gadi

Pedagogs Karolīna Arbuzova

26430057
karolina.arbuzova@gmail.com

Nodarbības notiek Jēkabpils ielā 19a, 418.t.

Mūzikas nodarbībās “mazie rūķīši” var apgūt dziedāšanu, rotaļās un dziesmās pilnveidot savas valodas spējas un muzikalitāti, attīstīt ritma izjūtu, mācīties sadarboties ansamblī un veidot prasmi uzstāties koncertos. Audzēkņi mācās dažādas bērnu dziesmas latviešu valodā.

Mūzika būtiski uzlabo bērnu valodas attīstību. Nodarbību uzdevumi ir attīstīt vēlēšanos dziedāt, veidot dabisku, brīvu balss plūdumu, paplašināt bērnu balss diapazonu, pilnveidot iemaņas patstāvīgi dziedāt ar un bez pavadījuma, mācīt ieklausīties savā un citu dziedājumā, attīstīt muzikālo dzirdi, attīstīt ritma izjūtu, spēlējot dažādus bērnu mūzikas instrumentus, veicināt bērnu savstarpējo komunikāciju. Katrā Integrācijas skoliņas „Rūķīši” pasākumā audzēkņi dzied Mūzikas nodarbībās apgūtās dziesmiņas.

 

Bērnu vokālā studija “Aijajā”

Integrācijas skoliņa “Rūķīši”