Integrācijas skoliņa “Rūķīši”

Bērniem no 4 gadiem līdz 1.klasei

Ir rīta un vakara grupas!

Nodarbības notiek Jēkabpils ielā 19a, 417.kab. un 304.kab.

Vakara grupā uzņem audzēkņus no 6 līdz 8 gadiem.

Lilita Aleksejeva, 29120094, l.alekse@inbox.lv

Šeit Tu varēsi daudzveidīgi darbojoties apgūt latviešu valodu! Pilnveidot savas zināšanas burtu un ciparu pasaulē, kā arī attīstīt savas radošās spējas!

 

Rīta grupās nodarbības notiek no plkst.9.00

Pedagogi

Sandra Bērziņa, 26425992, sandra.bieza@inbox.lv

Zinaida Hermanoviča, 22320572

Uzņem bērnus no 4 gadu vecuma.

Krieviski runājoši bērni var apgūt latviešu sarunvalodu; darbojoties, rotaļājoties, dziedot un spēlējot teātri.

Изучение разговорного латышского языка в игровой форме. Интегрированные занятия.

 

Pēc integrācijas skolas «Rūķīši» nodarbībām ir iespēja apmeklēt interešu izglītības nodarbības!

  • Integrācijas programma bērniem «Runāsim Latviski»
  • Dabas zinību pulciņš „Pasaule man apkārt
  • Vispusīga fiziskā sagatavotība (VFS)
  • Mūzika
  • Rokdarbi un dizains
  • Lego
  • Vides pētnieku gidu skola „Let`s go!”
  • Vokālais ansamblis
  • Bērnu orķestris
  • u.c.