Mūzika

Spied uz katra virsraksta un uzzini vairāk!

Interešu izglītības programmu piedāvājums

Vokālais ansamblis Mūzika Bērnu vokālā studija “Aijajā” Muzikālā studija “Gamma”
Ģitāras spēle Populārās mūzikas ansamblis Muzikālā studija “Gamma” /flautas spēle/ Bērnu orķestris + akordeona spēle

Interešu izglītības programmu nodarbību grafiks

Programmas nosaukums

Pedagoga vārds

uzvārds

Izgl. pak. Pirmd. Otrd. Trešd. Ceturtd. Piektd. Sestd. Svētd. Programmas īstenošanas vieta (iestāde, adrese) telpa Audzēkņu vecums Pedagoga tālr. nr.,
e-pasts
Ģitāras spēle

Mārtiņš

Ķeire

1.i.p.1 17.30-18.50 17.30-18.50 17.30-18.50 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
414. 10-15 gadi 28244963
mkeire@edu.riga.lv
Ģitāras spēle

Matīss

Jākobsons

1.i.p.1 12.45-14.05
14.20-15.00
12.45-14.05
14.20-15.00
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
306. 13-25 gadi 28223280
mjakobsons2@edu.riga.lv
Ģitāras spēle

Matīss

Jākobsons

1.i.p.2 12.15-13.35
13.50-14.30
12.15-13.35
13.50-14.30
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
306. 13-25 gadi 28223280
mjakobsons2@edu.riga.lv
Ģitāras spēle

Matīss

Jākobsons

2.i.p.1 15.15-16.35
16.50-17.50
15.15-16.35
16.50-17.50
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
306. 13-25 gadi 28223280
mjakobsons2@edu.riga.lv
Ģitāras spēle

Matīss

Jākobsons

2.i.p.2 14.45-16.05
16.20-17.00
15.15-16.35
16.50-17.30
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
306. 13-25 gadi 28223280
mjakobsons2@edu.riga.lv
Ģitāras spēle

Anastasija

Krivošejeva

1.i.p.1 16.40-18.00
18.15-18.55
16.40-18.00 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
Pirmd.-203.
piekt.-214.
12-25 gadi 25521556
akrivosejeva@edu.riga.lv
Ģitāras spēle

Anastasija

Krivošejeva

1.i.p.2 13.30-14.10
15.05-16.25
13.30-14.50
15.05-16.25
BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
Pirmd.-203.
piekt.-214.
12-25 gadi 25521556
akrivosejeva@edu.riga.lv
Bērnu orķestris (akordeona spēle)

Svetlana

Šalajeva

1.i.p.1 15.15-16.15
18.05-19.05
9.20-10.20
10.35-11.35
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
418. 7-25 gadi 29861775
ssalajeva@edu.riga.lv
Bērnu orķestris (akordeona spēle)

Svetlana

Šalajeva

2.i.p.1 16.30-17.50 11.50-13.10
13.25-14.45
15.00-15.40
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
418. 7-25 gadi 29861775
ssalajeva@edu.riga.lv
Bērnu orķestris

Svetlana

Šalajeva

1.i.p.1 13.10-13.40 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
418. 3-14 gadi 29861775
ssalajeva@edu.riga.lv
Bērnu orķestris

Svetlana

Šalajeva

1.i.p.2 14.00-15.00 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
418. 3-14 gadi 29861775
ssalajeva@edu.riga.lv
Vokālais ansamblis

Sanita

Blīve

1.i.p.1 15.00-15.40 15.00-15.40 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
203. 7-13 gadi 26425818
sblive@edu.riga.lv
Vokālais ansamblis

Sanita

Blīve

2.i.p.1 15.55-17.15 15.55-17.15 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
203. 7-13 gadi 26425818
sblive@edu.riga.lv
Vokālais ansamblis

Sanita

Blīve

3.i.p.1 17.30-18.50 17.30-18.50 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
203. 7-13 gadi 26425818
sblive@edu.riga.lv
Bērnu vokālā studija “Aijajā”

Ilze

Jurjāne

1.i.p.1 17.00-18.00 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
417. 4-6 gadi 26188152
ijurjane2@edu.riga.lv
Mūzika

Ilze

Jurjāne

1.i.p.1 11.00-11.30 9.35-10.05 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
418. 4-5 gadi 26188152
ijurjane2@edu.riga.lv
Mūzika

Ilze

Jurjāne

1.i.p.2 11.45-12.15 9.00-9.30 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
414. 5-7 gadi 26188152
ijurjane2@edu.riga.lv
Populārās mūzikas ansamblis

Edžus

Korsaks

1.i.p.1 18.00-19.00
19.15-20.15
16.00-17.00
17.15-18.15
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
306. 12-25 gadi 26892952
ekorsaks4@edu.riga.lv
Populārās mūzikas ansamblis

Anastasija

Krivošejeva

1.i.p.1 15.45-16.25
16.30-17.10
17.25-18.05
18.10-18.50
17.15-17.55
18.00-18.40
BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39

pirmd.- 214.

cet.- 211.

12-25 gadi 25521556
akrivosejeva@edu.riga.lv
Muzikālā studija “Gamma”

Ilze

Jurjāne

1.i.p.1 16.20-17.40 15.00-16.20 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
203. 6-25 gadi 26188152
ijurjane2@edu.riga.lv
Muzikālā studija “Gamma”

Ilze

Jurjāne

2.i.p.1 18.00-19.20 16.35-17.55 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
203. 12-25 gadi 26188152
ijurjane2@edu.riga.lv
Muzikālā studija “Gamma” /flautas spēle/

Diāna

Pavlovska

1.i.p.1 14.00-15.20
15.35-16.55
17.10-18.30
BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
211. 7-16 gadi 28890193
dpavlovska4@edu.riga.lv
Muzikālā studija “Gamma” /flautas spēle/

Diāna

Pavlovska

2.i.p.1 14.00-15.20
15.35-16.55
17.10-18.30
BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
214. 7-16 gadi 28890193
dpavlovska4@edu.riga.lv

 

 

Kultūrizglītība

Mūzika

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Teātris

Radošās industrijas

Dejas