Mūzika

Spied uz katra virsraksta un uzzini vairāk!

Interešu izglītības programmu nodarbību grafiks

Programmas nosaukums Pedagogs Izgl. pak., gr. P Ot Tr Ct Pt S Sv Programmas īstenošanas vieta (iestāde, adrese) telpa Audzēkņu vecums Pedagoga tālr. nr.,
e-pasts

JĒKABPILS IELĀ 19a

Muzikālā studija “Gamma” /flautas spēle/ Inta Paula Brinķe 2.i.p.1 14.00-18.00 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
414 7-16 gadi 26198462
ibrinke3@edu.riga.lv
Ģitāras spēle Matīss Jākobsons 1.i.p.1 13.00-17.00 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
306 13-25 gadi mjakobsons2@edu.riga.lv
Ģitāras spēle Matīss Jākobsons 1.i.p.2 13.00-17.00 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
306 13-25 gadi mjakobsons2@edu.riga.lv
Ģitāras spēle Matīss Jākobsons 2.i.p.1 13.00-16.20 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
306 13-25 gadi mjakobsons2@edu.riga.lv
Ģitāras spēle Matīss Jākobsons 2.i.p.2 16.30-19.50 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
306 13-25 gadi mjakobsons2@edu.riga.lv
Populārās mūzikas ansamblis Edžus Korsaks 1.i.p.1 15.00-16.20
16.30-17.50
18.00-18.40
18.50-19.30
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
306 12-25 gadi 26892952
ekorsaks4@edu.riga.lv
Bērnu orķestris (akordeona spēle) Svetlana Šalajeva 1.i.p.1 14.30-15.50
17.30-18.10
9.00-11.00 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
418 7-25 gadi 29861775
ssalajeva@edu.riga.lv
Bērnu orķestris (akordeona spēle) Svetlana Šalajeva 2.i.p.1 16.00-17.20 11.10-14.00
12.40-13.40
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
418 7-25 gadi 29861775
ssalajeva@edu.riga.lv
Bērnu orķestris Svetlana Šalajeva 1.i.p.1 12.10-12.40 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
418 3-14 gadi 29861775
ssalajeva@edu.riga.lv
Bērnu orķestris Svetlana Šalajeva 1.i.p.2 12.45-13.45 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
418 3-14 gadi 29861775
ssalajeva@edu.riga.lv
Bērnu vokālā studija “Aijajā” Karolīna Arbuzova 1.i.p.1 18.00-19.00 18.00-19.00 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
418/414 4-6 gadi 26430057
karbuzova@edu.riga.lv
Mūzika Karolīna Arbuzova 1.i.p.1 10.10-10.40 10.10-10.40 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
418 4-5 gadi 26430057
karbuzova@edu.riga.lv
Mūzika Karolīna Arbuzova 1.i.p.2 11.00-11.30 11.00-11.30 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
418 5-7 gadi 26430057
karbuzova@edu.riga.lv
Vokālā studija Edīte Butkeviča 1.i.p.1 15.00-16.20 15.00-16.20 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
414 6-11 gadi 29778027 ebutkevicadonskih@edu.riga.lv
Vokālā studija Edīte Butkeviča 2.i.p.1 16.30-17.50 16.30-17.50 BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
414 12-18 gadi 29778027 ebutkevicadonskih@edu.riga.lv

AGLONAS IELĀ 39

Ģitāras spēle Anastasija Jakubova 1.i.p.2 14.40-16.40 14.40-16.40 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
214 12-25 gadi 25521556
ajakubova4@edu.riga.lv
Ģitāras spēle Anastasija Jakubova 2.i.p.1 15.30-16.50 14.40-16.40 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
214 12-25 gadi 25521556
ajakubova4@edu.riga.lv
Populārās mūzikas ansamblis Jānis Polis 1.i.p.1 17.00-19.00 18.00-20.00 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
203 12-25 gadi 26233399, jpolis@edu.riga.lv
Populārās mūzikas ansamblis Jānis Polis 1.i.p.2 14.55-16.55 17.30-19.30 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
203 12-25 gadi 26233399, jpolis@edu.riga.lv
Muzikālā studija “Gamma” Karolīna Arbuzova 1.i.p.1 14.30-15.55 14.30-15.55 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
204 6-25 gadi 26430057
karbuzova@edu.riga.lv
Muzikālā studija “Gamma” Karolīna Arbuzova 2.i.p.1 16.00-17.25 16.00-17.25 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
204 12-25 gadi 26430057
karbuzova@edu.riga.lv
Muzikālā studija “Gamma” /flautas spēle/ Inta Paula Brinķe 1.i.p.1 14.20-18.20 BJC “Daugmale” Aglonas iela 39 214 7-16 gadi 26198462
ibrinke3@edu.riga.lv
Vokālā studija Roberts Pūce 1.i.p.1 15.00-16.20 15.00-16.20 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
204 26346481   pucer@edu.riga.lv
Vokālā studija Roberts Pūce 2.i.p.1 16.30-17.50 16.30-17.50 BJC “Daugmale”
Aglonas iela 39
204 26346481   pucer@edu.riga.lv

Kultūrizglītība

Mūzika

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Teātris

Radošās industrijas

Dejas

*Apzīmējumi
AN – attālinātās nodarbības
GNA – grupu nodarbības ārā
IN – individuālās nodarbības
KN – klātienes nodarbības
NMG – nodarbības mazākajās grupās

Audzēkņu uzņemšana