2023 MAIJS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Maijs
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1. Klasifikācijas turnīri iesācējiem, 4.sp.kl., 3.sp.kl., 2.sp.kl., 1.sp.kl.
Rīgas Šaha skola vai Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija
Rīgas Šaha skola vai Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija Poļina Ni
2. QR orientēšanās sacensības 13.05.
Reģionālā sporta centrs “Ķengarags” stadions
BJC “Daugmale” Kaspars Sparāns
3. BJC “Daugmale” sacensības badmintonā 20.05.
Kaņieru iela 15
BJC “Daugmale” Salvis Lozda
4. BJC “Daugmale” meistarsacīkstes 2023 lēcienos uz batuta 26.-27.05. BJC “Daugmale” Vizlas iela 1 BJC “Daugmale” Ludmila Tarasenko
5. Sacensības alpīnisma tehnikā 13.05. Elza Elizabete Baraka
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Latvijas jauniešu komandu čempionāts šahā 2023 Maijs Rīgas Šaha skola, Pērnavas 10 Rīgas Šaha skola, Nelli Maklakova Poļina Ni
2 Olaines bērnu šaha sacensības “Olaines šaha pavasaris 2023” Maijs Olaine, Sporta komplekss Alberts Cimiņš Poļina Ni
3 38.Starptautiskās sacensības lēcienos uz batuta “Frivolten Cup” Maijs Zviedrija Zviedrijas vingrošanas federācija
Ludmila Tarasenko
Raimonds Končis
Svetlana Fokina
Genādijs Drigo
4 “Open Baltic 2023” lēcienos uz batuta Maijs Lietuva Lietuvas vingrošanas federācija
Ludmila Tarasenko
Raimonds Končis
Svetlana Fokina
Genādijs Drigo
5. “2023 GymCity Cotbus” 26.-28.05. Cotbus, Vācija
Vera Antone
Tehniskā jaunrade un radošās industrijas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1. Lego – dalība BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu atskaites izstādē “Es daļiņu Tevis ielieku somā” 8.05.-12.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Sandra Bērziņa
1.i.p.1.gr. (3.stāva gaitenis)
2.i.p.1.gr. (216.t.)
2. Dizains, vides un interjera māksla – dalība BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu atskaites izstādē “Es daļiņu Tevis ielieku somā” 29.05. – 2.06. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Guna Mēnese-Kudule
1.i.p.1.gr. (Aglonas 39)
2.i.p.1.gr. (216.t.)
3.i.p.1.gr. (216.t.)
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1. Zemgale – Rīga trases automodelismā Bauska Jānis Rage-Raģis
2. Baltijas čempionāts trases automodelismā Jānis Rage-Raģis
Mūzika, teātris, dejas, vide un citas jomas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Pasākums “Bērnu pasaule 2023” 12.-14.05. Izstāžu centrs “Ķīpsala”  
Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
2 Izlaidums Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajā pulciņā “Smailīte” (1.grupa, 2.grupa) 23.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dace Veigule
3 Integrācijas skoliņas “Rūķīši” (2.grupa) izlaidums Maijs BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.t. BJC “Daugmale”
Dainis Svistuhins
4 Bērnu orķestra – akordeona spēles audzēkņu koncerts vecākiem Maijs BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Svetlana Šalajeva
5 BJC “Daugmale” interešu izglītības programmu absolventu svinīgs pasākums Maijs BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 201.telpa BJC “Daugmale” Iveta Eihe
Inga Korņejeva
Aiga Gūtmane
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskais mākslas festivāls “Zadorinka aicina draugus” Natālija Čerepeņenkova
Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
2 Starptautiskais festivāls-konkurss “Summer Vibes” 27.05. K/P “Ziemeļblāzma”, Ziemeļblāzmas iela 36
Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
3 International Dance Competition “DANCEFEST” 1.05. K/P “VEF”
Lubova Smirnova
Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
4 International Dance festival competition “Terra Astrum” 13.05. K/P “VEF”
Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu atskaites izstāde “Es daļiņu Tevis ielieku somā” 24.04.-2.06. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene
1.1. Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija “Brīnumota” 8.05.-12.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Daiga Geižāne
1.i.p.1.gr. (Aglonas 39)
2.i.p.1.gr. (216.t.)
3.i.p.1.gr. (216.t.)
1.2. Keramikas darbnīca “Brīnumpodiņš” 8.05.-12.05. BJC “Daugmale” 216.t. un Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Sanita Mickus
1.i.p.1.gr. (Maskavas iela 279/7)
2.i.p.1.gr. (216.t.)
3.i.p.1.gr. (216.t.)
1.3. Zīmēšanas un gleznošanas studija 8.05.-12.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Konstantīns Glazunovs
1.i.p.1.gr. (darbnīca)
2.i.p.1.gr. (216.t.)
2.i.p.2.gr. (216.t.)
3.i.p.1.gr. (216.t.)
1.4. Floristikas studija “Sniegaroze” 8.05.-12.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Inta Valdena
2.i.p.1.gr. (216.t.)
2.i.p.2.gr. (216.t.)
1.5. Mākslas studija “Tekstūra un faktūra” 8.05.-12.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Elga Šmite
1.i.p.1.gr. (Maskavas iela 279/7)
1.i.p.2.gr. (216.t.)
2.i.p.1.gr. (216.t.)
1.6. Leļļu tērpu darbnīca “Prasmīgās rociņas” 8.05.-12.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Irina Jevdokimova 1.i.p.1.gr. (216.t.)
1.7. Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija “BrīnumOta” 22.05.- 26.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Elīna Moisjuka-Vanaga
1.i.p.1.gr. (Maskavas iela 279/7)
1.i.p.2.gr. (216.t.)
1.8. Keramikas pulciņš „Brīnumpodiņš” 22.05.- 26.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Elīna Moisjuka-Vanaga
1.i.p.1.gr.( Aglonas 39)
1.i.p.2.gr. (216.t.)
1.i.p.3.gr. (216.t.)
1.9. Dzintara un metāla apstrādes studija “Rotiņa” 22.05.- 26.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Lūcija Kalniņa
1.i.p.1.gr. (studijā)
1.i.p.2.gr. (studijā)
2.i.p.1.gr. (216.t.)
1.10. Dizains, kokapstrāde 29.05. – 2.06. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Imants Kārkliņš 1.i.p.1.gr. (darbnīcā un 216.t.)
1.11. Keramikas darbnīca 29.05. – 2.06. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Dace Timule
2.i.p.1.gr. (216.t.)
3.i.p.1.gr. (216.t.)
1.12. Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija II 29.05. – 2.06. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Guna Mēnese-Kudule
1.i.p.1.gr. (Aglonas 39)
3.i.p.1.gr. (216.t.)
1.13. Šūšanas un piegriešanas darbnīca “Adatiņa” 29.05. – 2.06. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 216.telpa BJC “Daugmale” Inese Špaka
1.i.p.1.gr. (darbnīcā)
2.i.p.1.gr. (216.t.)
4.i.p.1.gr. (216.t.)
2. BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pulciņu audzēkņu atskaites izstāde “Imants Ziedonis – 90. TUTEPATĀS” 27.04.-31.05. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a, 3., 4.stāvu gaitenis BJC “Daugmale” Viva Dzene
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
2.
Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Origami darbnīca 15.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Inese Špaka
2 Tematiskais pasākums “Apsveikums māmiņai!” 13.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa
3 Darbnīca “Grāmatzīmju veidošana no dabas materiāliem” 17.06. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
4 Radošā darbnīca “Pavasara ziedu kompozīcija” 23.05. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa
Interešu izglītības popularizēšana, metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Metodisko izstrādņu skates BJC “Daugmale” kārta Maijs BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
2 BJC “Daugmale” pedagoģiskā sēde Daugavpils iela 31 BJC “Daugmale” Aiga Gūtmane
3 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Maijs BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
4 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas sēde Maijs BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
5 Metodisko izstrādņu izveides koordinēšana Janvāris – decembris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
6 Izglītības tehnoloģiju mentoru programma 3.kārta 2022.g.februāris – 2023.g.maijs tiešsaiste Skola 2030 Inga Korņejeva
Darbs ar vecākiem
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Informatīva sanāksme Integrācijas skoliņas “Rūķīši” (3.grupa) vecākiem BJC “Daugmale”: Jēkabpils iela 19a, 304.telpa BJC “Daugmale” Sandra Bērziņa

2022 SEPTEMBRIS

2022 DECEMBRIS

2023 MARTS

2023 JŪNIJS

2022 OKTOBRIS

2023 JANVĀRIS

2023 APRĪLIS

2023 JŪLIJS

2022 NOVEMBRIS

2023 FEBRUĀRIS

2023 MAIJS

2023 AUGUSTS