Rekvizīti

BJC “Daugmale” rekvizīti

Maksātājs:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV 1050

Reģ.Nr. LV90011524360

Luminor Bank AS Latvijas filiāle

Kods RIKOLV2X

Konts: LV63RIKO0021000916071

Saņēmējs :

IKSD iestāde: BJC “Daugmale”

Jēkabpils iela 19a LV 1003