2023 MARTS

BJC ,,Daugmale” pasākumu darba plāns

Marts
Sports
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Klasifikācijas turnīri iesācējiem, 4.sp.kl., 3.sp.kl., 2.sp.kl., 1.sp.kl. Rīgas Šaha skola vai Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija Rīgas Šaha skola vai Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija Poļina Ni
2 Pavasara turnīrs 2023 lēcienos uz batuta 24.-.25.03. BJC “Daugmale” Vizlas iela 1 BJC “Daugmale”
Ludmila Tarasenko
Raimonds Končis
Svetlana Fokina
Genādijs Drigo
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Latvijas jauniešu čempionāti šahā 2023: 8, 10, 12, 14, 16, 18, fināli Marts, skolēnu pavasara brīvdienas Rīga Latvijas Šaha federācija, Alberts Cimiņš Poļina Ni
2 Latvijas bērnu komandu čempionāts šahā 2023 Rīgas Šaha skola, Pērnavas iela 10 Rīgas Šaha skola, Nelli Maklakova Poļina Ni
3 “Scandinavian Open” lēcienos uz batuta 17.-18.03. Dānija Dānijas vingrošanas federācija Ludmila Tarasenko
4 Lietuvas kauss lēcienos uz batuta Lietuva Lietuvas vingrošanas federācija Ludmila Tarasenko
Tehniskā jaunrade un radošās industrijas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Mūzika, teātris, dejas, vide un citas jomas
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1
2
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskais deju festivāls “Dance Olympiad Riga” Marts Rīgas Kongresu nams Jūlija Tihomirova Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
2 Starptautiskais Deju forums “Rīga” Tālis Sils Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla
BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Stikla mākslas darbnīcas “Mozaīka” jubilejas izstāde “Stikla stāsti” 17.02.-6.03. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ilze Rimicāne
2. Latgales priekšpilsētas vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Rīgas toņi un pustoņi” 13.-30.03. BJC “Daugmale” BJC “Daugmale”
Ilze Rimicāne
Viva Dzene
Dace Timule
Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, izstādes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
Brīvais laiks
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Radošo darbu konkurss “Apsveikums mīļam cilvēkam” 4.03. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Ilze Avotiņa
2 Pavasara dekorāciju veidošana 8.03. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Terēze Paura
3 Radošā darbnīca “Sapņu ķērājs” 16.03. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Inese Špaka
4 Ekskursijas diena 31.03. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale”
Terēze Paura
Agnese Ozoliņa
Nometnes
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1
Interešu izglītības popularizēšana, metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Izglītības tehnoloģiju mentoru programma 3.kārta 2022.g.februāris – 2023.g.maijs Skola 2030 Skola 2030 Inga Korņejeva
2 BJC “Daugmale” popularizēšanas pasākumi projektu nedēļas ietvaros Marts BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
3 BJC “Daugmale” mākslas jomas pedagogu sanāksme Marts BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Viva Dzene
4 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Marts BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
5 Metodisko izstrādņu izveides koordinēšana Janvāris – decembris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva
Darbs ar vecākiem
Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1.
2.

 

2022 SEPTEMBRIS

2022 DECEMBRIS

2023 MARTS

2023 JŪNIJS

2022 OKTOBRIS

2023 JANVĀRIS

2023 APRĪLIS

2023 JŪLIJS

2022 NOVEMBRIS

2023 FEBRUĀRIS

2023 MAIJS

2023 AUGUSTS