2021 FEBRUĀRIS

Februāris

Sports

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 BJC “Daugmale” kauss lēcienos uz batuta 27.-29.02. BJC “Daugmale” Vizlas iela 1 BJC “Daugmale” Ludmila Tarasenko

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
2 Starptautiskais turnīrs grieķu-romiešu un brīvajā cīņā 1.-3.02. Kaļiņingrada Andrejs Šmigarevs
3 Latvijas pieaugušo čempionāts badmintonā 06.-07.02. Salvis Lozda
4 Turnīrs grieķu-romiešu un brīvajā cīņā 15.02. Ķekava Andrejs Šmigarevs
5 GP-4 badmintonā 20.-21.02. Tartu Salvis Lozda
6 Turnīrs grieķu-romiešu un brīvajā cīņā 22.02. Bauska Andrejs Šmigarevs

Tehniskā jaunrade

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi, sacensības

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1

Kultūra, radošās industrijas un pirmsskola

BJC “Daugmale” un Rīgas mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Maskuballe Pirmsskolas vecuma bērnu vispārattīstošajā pulciņā “Smailīte” (1.grupa, 3.grupa, 2.grupa) 11.02., 11.02., 12.02. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dace Veigule

Latvijas un starptautiska mēroga pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Starptautiskais festivāls-konkurss “Terpsihora” 13.-14.02. Kultūras pils “Ziemeļblāzma” Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
Diāna Gorska
Marina Dumberga-Lobanova
2 XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Latvijas izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls – konkurss “No baroka līdz rokam”. Rīgas, Pierīgas un Zemgales novadu instrumentālie ansambļi, tautas mūzikas ansambļi, akustiskie vokāli instrumentālie ansambļi BJC “Laimīte” Valsts izglītība satura centrs sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm, izglītības iestādēm Svetlana Šalajeva

Izstādes

BJC “Daugmale” mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas izstāde “Kas tur rībina Aiz nama durvīm?” 07.12.-26.02. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a BJC “Daugmale” Viva Dzene

Rīgas, Latvijas un starptautiska mēroga izstādes un svinīgie atklāšanas pasākumi

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Rīgas izglītības iestāžu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss-labdarības akcija “Ziemas sajūtas” 27.10.-12.02. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas novietnē “Gaiļezers”, Juglas iela 20 Rīgas 19.vidusskola sadarbībā ar RD IKSD Sporta un jaunatnes pārvaldi Dace Timule 27.11.- darbu iesniegšana;
10.12.-12.02. – izstāde;
10.12.- apbalvošanas pasākums
2 Foto izstāde “Skatienu krustpunkti. Latgales priekšpilsēta” 07.12.-26.02. BJC “Daugmale”, Jēkabpils iela 19a,  Strūgu iela 2 BJC “Daugmale” sadarbībā ar Rīgas Austrumu izpilddirekciju Viva Dzene
3 49.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde konkurss “Lidice”. Tēma “Robots un mākslīgais intelekts”. Izstāde 26.01.-11.02. Rīgas Tehniskās universitātes Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes telpas, Daugavgrīvas iela 2 VISC un Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs sadarbībā ar Rīgas domi, RD IKSD un Rīgas Tehnisko universitāti Ilze Rimicāne
Dace Timule
Brigita Ulasa
izstāde virutāli apskatāma intereses.lv

Brīvais laiks

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Radošā darbnīca – spēles “Mikado” izveide 6.02. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Līva Ālīte
2 “Valentīndienas pasts” 8.02. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Urtāne
3 Gaisa hokeja turnīrs 15.02. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Dainis Svistuhins
4 Galda spēles “Puzles attēlu likšana” sacensības 16.02. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Insese Granovska
5 Mēmā Aliasa konkurss 17.02. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Agnese Ozoliņa 11.02.-Starptautiskā 112 diena
6 Stafete “Sirsniņstafete” 15.02. BJC “Daugmale”, Maskavas iela 279/7 BJC “Daugmale” Zane Urtāne

Metodiskais darbs, pieredzes apmaiņa, interešu izglītības popularizēšana

Nr. Nosaukums Laiks Vieta Organizators Kontaktpersona Pielikumi. Komentāri.
1 Ēnu diena BJC “Daugmale” Februāris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Inga Korņejeva ATCELTS
2 BJC “Daugmale” pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana Februāris BJC “Daugmale” BJC “Daugmale” Ēvalds Masaļskis
Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Kaspars Sparāns
3 Latvijas kārtas laureātu darbu nogādāšana starptautiskajā bērnu mākslas izstādē “Lidice” Čehijā Februāris Čehija, Lidice RIIMC sadarbībā ar VISC Ilze Rimicāne
Viva Dzene
ONLINE
4 Rīgas interešu izglītības iestāžu izglītības metodiķu sanāksme – seminārs Februāris BJC “Laimīte”, Baltāsbaznīcas iela 14, konferenču telpa Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Ilze Rimicāne
Viva Dzene
TIEŠSAISTĒ 24.02.
5 Rīgas pilsētas arodorganizācijas seminārs juridiskos jautājumos Februāris LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācija, Bruņinieku iela 29/31 LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācija Ilze Rimicāne
6 Rīgas pilsētas arodorganizācijas seminārs juridiskos jautājumos Februāris LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācija, Bruņinieku iela 29/31 LIZDA Rīgas pilsētas arodorganizācija Iveta Eihe
Inga Korņejeva
7 Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Mācību centra kursi darba aizsardzībā “Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programma” Februāris Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības Mācību centrs Kaspars Sparāns
8 Akcija “Iesēj savu kvadrātmetru” – Latvijas Dabas fonda projekta “GrassLIFE: Zālāju atjaunošana un to dažādas izmantošanas veicināšana” ietvaros 2020.g.oktobris – 2021.g.septembris BJC “Daugmale”, zālājs pie Jēkabpils ielas 19a Latvijas Dabas fonds Maruta Karaševska
Ainis Jakobijs
9 Tiešsaistes sanāksme BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogiem 1.02. tiešsaistes platforma “Microsoft Teams” BJC “Daugmale” Viva Dzene
10 Vides interešu izglītības pedagogu profesionālās kompetences pilnveides 12 stundu kursi “Lietpratīgs jaunietis ilgtspējīgā pasaulē” 9., 16., 23.02. TIEŠSAISTE Valsts izglītības satura centrs, Inese Liepiņa Iveta Eihe
Kaspars Sparāns
Sandra Bērziņa
Ilga Liberte
pieteikšanās līdz 2.02., aizpildot elektronisko pieteikuma formu
11 Projektu bērnu un jauniešu interešu izglītības pasākumu organizēšanai 2020.gadā sagatavošana un iesniegšana projektu iesniegšana līdz 11.februārim RD IKSD RD IKSD Iveta Eihe
Kaspars Sparāns
12 BJC “Daugmale” administrācijas tiešsaistes sanāksme 11.02.; 22.02. tiešsaistes platforma “Microsoft Teams” BJC “Daugmale” Edgars Šāblis
13 Tiešsaistes seminārs “Korupcijas novēršanas pamatjautājumi” pirmsskolu, interešu izglītības iestāžu un kultūras iestāžu darbiniekiem, kuri nav valsts amatpersonas 18.02. tiešsaistes platforma “Microsoft Teams” RD IKSD sadarbībā ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju

Inga Korņejeva

Elīna Moisjuka-Vanaga

14 ESF projekta “Atbalsts izglītojamo kompetenču attīstībai ietvaros” 1.tiešsaistes vebinārs: ievadnodarbība un praktiskais seminārs interaktīvajā vidē “Radošuma uzlāde – pedagogi un skolēns. Kā atvērt prātu radošām idejām mācību procesā? Gamestormings un citi atbalsta mehānismi radošam prātam” 22.02. tiešsaistes platforma “Zoom” Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Inga Korņejeva
Iveta Eihe
15 Tiešsaistes seminārs-domnīca Rīgas interešu izglītības iestāžu direktoru vietniekiem un izglītības metodiķiem “Pamatnosacījumi un rīki mūsdienīgā, kompetenču pieejā balstītā mācību procesa īstenošanā interešu izglītības programmās” 24.02. tiešsaistes platforma “Microsoft Teams” RD IKSD sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības centru Aiga Gūtmane
Maruta Karaševska
Inga Korņejeva
Iveta Eihe
Ilze Rimicāne
Viva Dzene
Kaspars Sparāns
16 Tiešsaistes seminārs-vebinārs “Tīmekļvietņu piekļūstamības prasību nodrošināšana Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un iestāžu tīmekļvietnēs” 24.02. TIEŠSAISTE Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Ēvalds Masaļskis
17 Pedagoģiskās padomes sēde 25.04. tiešsaistes platforma “Microsoft Teams” BJC “Daugmale” Aiga Gūtmane