2013 No sirds uz sirdi

par sasniegumiem BJC „Daugmale” interešu izglītības programmu realizēšanā

(par dalību un rezultātiem, sasniegumiem starptautiskajās, Latvijas, Rīgas mēroga skatēs, konkursos vai sacensībās 2012.-2013.m.g.)

par centīgumu un regulāru apmeklētību

(ja audzēknis ir ļoti cītīgi 2012.-2013.m.g. garumā, vai pat vairākus gadus, ir apmeklējis BJC „Daugmale” vienu vai vairākus pulciņus)

par aktivitāti

(par radošu darbu un aktīvu iesaistīšanos BJC „Daugmale” sabiedriskajā dzīvē, pasākumos, bērnu un jauniešu nometnēs, interešu izglītības popularizēšanas akcijās 2012.-2013.m.g.)

PEDAGOGA

vārds, uzvārds, Pulciņa / studijas / treniņ grupas  nosaukums

Audzēkņa

vārds, uzvārds

PEDAGOGA

vārds, uzvārds, Pulciņa / studijas / treniņ grupas nosaukums

Audzēkņa

vārds, uzvārds

PEDAGOGA

vārds, uzvārds, Pulciņa / studijas / treniņ grupas nosaukums

Audzēkņa

vārds, uzvārds

GADA BALVA

Ilze Rimicāne

Stikla mākslas darbnīca „Mozaīka”

Simona Radoviča

Ludmila Tarasenko

Lēcieni uz batuta

Sofija Ostrovska

Ilze Rimicāne

Stikla mākslas darbnīca „Mozaīka”

Simona Sinkevičiute

Ilona Purmale

Kāpšanas sports

Andris Tīrums

Laura Tīruma

Angļu valodas klubs „English Club”

Sabīne Ezeriņa

Elīna Ņečajeva

Melita Šnore

Gints Virgilijs Aksenovs

Ilona Purmale

Kāpšanas sports

Artūrs Dombrovskis

Ludmila Tarasenko

Lēcieni uz batuta

Aleksandra Veselova

Elīna Moisjuka-Vanaga

Dizaina un pērļošanas studija „Varavīksne”

Veronika Krauze

Aivars Andrucis

Koka dizains

 

Anna Ilma Kūle

 

ATZINĪBA

Ilona Purmale

Kāpšanas sports

Inta Ivanova

Ēriks Usanovs

Laura Tīruma

Angļu valodas klubs „English Club”

Dženifera Grēta Melne

Inga Korņejeva

Gidu apmācība „Italia-Lettonia”

Elizabete Rebezova

Olga Aleksejeva

Šūšanas un piegriešanas darbnīca „Adatiņa”

Olga Puzakova

Elīna Januška

Santa Grigorjeva

Kāpšanas sports

Edgars Feldmanis

Aivars Andrucis

Koka dizains

Valentīns Ošmajans

Irina Jevdokimova

Barbijas tērpu darbnīca

Diana Golovenko

Marija Meļnika

Sandra Biezā

Piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātā sagatavošana skolai

Aleksandra Balašova

Keitija Liene Ločmele

Enija Nukševica

Alīna Pavlova

Agnesa Stepanija Ter-Avetisjana

Kaspars Vilks

Kāpšanas sports

Samanta Vilka

Linda Sūna

Inga Korņejeva

Gidu apmācība „Italia-Lettonia”

Kristīne Goldtmane

lona Purmale

Kāpšanas sports

Diāna Lotiņa

Anastasija Alaļina

Olga Aleksejeva

Šūšanas un piegriešanas darbnīca „Adatiņa”

Irina Bondare

Anastasija Abajeva

Aleksandra Ustinova

   

Ilze Rimicāne

Stikla mākslas darbnīca „Mozaīka”

Iļja Iščuks

Elizabete Rungenfelde

Rūta Patmalniece

Aivars Andrucis

Koka dizains

Šneurs Glazmans    
   

Jekaterina Staverska

Animācijas un virtuālās grafikas datoru studija

Ralfs Logins

Igors Starčenko

   
   

Elīna Moisjuka-Vanaga

Keramikas pulciņš „Brīnumpodiņš”

Milana Fjodorova    

GADA BALVA ĀRPUS KONKURSA, JO BIJA IZVIRZĪTI RĪGAS SPORTA UN INTEREŠU IZGLĪTĪBAS NOMINĀCIJAI

Iveta Aigare un Ilze Rimicāne

Keramikas darbnīca „Pika” un Stikla mākslas darbnīca „Mozaīka”

Liene Siliņa

Iveta Aigare un Ilze Rimicāne

Keramikas darbnīca „Pika” un Stikla mākslas darbnīca „Mozaīka”

Irina Hoļavina