Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija “Satiec krāsas”

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Pedagogs  Guna Mēnese-Kudule, beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļu, ieguvusi mākslas maģistra grādu LMA, kā arī profesionālās izglītības pedagoga kvalifikāciju Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Pulciņu vada kopš 2017.gada.

Kontaktinformācija:

gmenese@edu.riga.lv, mob. 29128993

Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studijas “Satiec krāsas” nodarbības notiek Aglonas ielā 39, 211. telpā, kur audzēkņiem ir iespēja gleznot vai zīmēt pie īstiem mākslinieku molbertiem.

Studijā tiek uzņemti audzēkņi no 6 – 25 gadu vecumam. Nodarbības notiek grupās trijās pakāpēs atbilstoši vecumam un spējām. Audzēknim tiek veltīta arī individuāla uzmanība, tā sekmējot personīgo talantu attīstību.

Studijā audzēkņi apgūst zināšanas un iemaņas zīmēšanā un gleznošanā. Tiek attīstīta prasme ieraudzīt un attēlot, izprast gaismas un ēnas, jaukt toņus, saprast pretkrāsu nozīmi mākslā. Zīmēt, izmantojot dažādas tumšuma pakāpes, uzzināt, kas ir perspektīva. Mācību darbam tiek nodrošināta regulāra uzstādījumu maiņa. Darbi tiek izstrādāti dažādās tehnikās. Rudenī un pavasarī tiek organizēta zīmēšana dabā – plenērs.

Studijas audzēkņi sekmīgi piedalās pilsētas, valsts un starptautiskos konkursos un izstādēs, regulāri piedalās Rīgas mēroga plenērā – konkursā “Zem kastaņu baltajām svecēm”, ir saņēmuši diplomus un atzinības.

Studijas audzēkņu darbus divas reizes gadā var apskatīt kopīgā pulciņa darbu  izstādē.

 

Pedagogs audzēkņiem regulāri organizē ekskursijas, kuru laikā apmeklē  izstādes,  muzejus un dažādus pasākumus. Kā arī organizējot iesaisti plenērā, tiek kvalitatīvi pavadīts laiks brīvā dabā. Bet pēc aktīvas darbošanās labas emocijas var gūt kopīgā atpūtas un spēļu brīdī.

Baudi krāsu prieku gleznojot!

Papildus var apgūt arī –

Dizains, vides un interjera māksla