Šahs

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Šahs

Šahs kā spēle sāka attīstīties pirms apmēram diviem tūkstošiem gadu. Cilvēkam piemīt tieksme pārbaudīt savas prāta spējas un cīnīties radošajā jomā ar citiem. Senā spēle joprojām ir populāra tādēļ, ka tā ir daudzpusīga. Mūsdienās šahs ir gan sports, gan māksla, gan zinātne.

Šahs attīsta fantāziju, trenē atmiņu, disciplinē domāšanu, rada un pilnveido gribas īpašības un attīsta tādas iemaņas kā griba uzvarēt, apņēmība, aukstasinība, koncentrēšanās spēja. Vecāki, kuru bērni apmeklē BJC „Daugmale” šaha pulciņu, ievēroja bērnu sekmju uzlabošanos skolā, it īpaši matemātikā.

BJC „Daugmale” šaha pulciņa apmācības uzdevumi: ieinteresēt un iesaistīt skolēnus šaha pulciņā; sekmēt  talantīgāko audzēkņu meistarības pilnveidošanu; radīt iespēju labākajiem audzēkņiem piedalīties dažāda mēroga sacensībās Latvijā un ārpus tās; veicināt audzēkņu meistarības celšanu un iespēju startēt Pasaules un Eiropas čempionātos.

Pulciņa darba formas: praktiskās un teorētiskās šaha nodarbības; savu sacensību rīkošana un piedalīšanās citu organizāciju rīkotajās, tajā skaitā starptautiskajās sacensībās.

Šaha pulciņa audzēkņi aktīvi piedalās dažādās vietējās un Rīgas pilsētas sacensībās, sasniedzot labus rezultātus. Audzēkņiem ir iespējas piedalīties arī dažāda mēroga sacensībās Latvijā un ārpus tās robežām, sasniedzot labus rezultātus gan individuāli, gan komandā Pasaules un Eiropas čempionātos.

Kopš 2002.gada BJC „Daugmale” šaha pulciņu vada trenere Poļina Ni – meistarkandidāte šahā, nacionālās kategorijas tiesnese (Latvijas Universitāte, maģistre).

Pēdējā FIDE kongresā (Starptautiskā Šaha federācija), kas norisinājās 2022.gada augustā,  Indijā piešķirta starptautiskās tiesneses titulu FIDE Arbitrs (FA) BJC “Daugmale” šaha trenerei Poļinai Ni.

29653095, pni@edu.riga.lv

Nodarbības iespējams uzsākt no 6 gadu vecuma.

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Šaha nodarbības bērniem BJC “Daugmale”

Šahs ir unikāls sporta veids, jo apvieno sevī spēli, gudrību un neatlaidību. Šaha spēles apgūšana labvēlīgi iedarbojas tieši uz bērniem un jauniešiem, kuru prāti vēl attīstās. Šaha nodarbības palīdz bērniem pozitīvā veidā mācību sekmēs, rakstura izveidošanās procesā, kā arī attīsta intelektu augstā līmenī, mudina domāt plašāk, elastīgāk un gudrāk.

Šahs kā spēle bērna attīstībā risina vairākus uzdevumus vienlaicīgi – tas var būt izzinošs, audzinošs, estētisks un pat uzvedības un prāta spēju koriģējošs. Apmeklējot šaha nodarbības bērns būs spējīgs paplašināt savu redzesloku, iemācīsies domāt un labāk atcerēties, attīstīs spēju salīdzināt un vispārināt. Šahs spēs attīstīt bērnā arī loģisko domāšanu un radošumu. Bērns, kurš spēj mācīties šo intelektuālo un izaicinošo spēli kļūst paškritiskāks, ātri pierod domāt loģiski un pieņemt patstāvīgus lēmumus. Viņš procesa laikā mācās uzņemties cīņu līdz galam un tikt galā ar neveiksmēm, kad ar tām sastopas. Šaha spēles laikā visi tā dalībnieki iemācās izjust cieņu pret citu cilvēku un spēles dalībnieku viedokli. Šahs spēj bagātināt bērna iekšējo pasauli, jo tas attīsta fantāziju un māca priecāties par skaistām spēles kombinācijām. Perspektīvā šaha spēles pieredze var ietekmēt bērna dzīves kvalitāti tikai un vienīgi pozitīvā veidā, augot komunikācijas līmenim un dzīves izpratnei, tādā veidā ļaujot bērnam labāk izprast cilvēkus un krietni vien efektīvāk risināt visdažādākās dzīves situācijas.

Aicinām uz šaha nodarbībām bērnus vecumā no 7-12 gadiem BJC “Daugmale” :

  • Jēkabpils ielā 19a
  • Maskavas ielā 279/7

Nodarbības vada šaha meistarkandidāts Uldis Melderis (C kategorijas sporta treneris šahā, sertifikāts Nr.2376).

tel. 29531088

umelderis@edu.riga.lv