Vakances

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” aicina darbā medicīnas māsu.

Adrese: Rīga, Aglonas iela 39 un Vizlas iela 1

1 slodze  Alga par likmi 1116 eiro

Darbs darba dienās pēcpusdienā un/vai brīvdienās. Var apvienot ar studijām un citu darbu.

Prasības: LR Ārstniecības personu reģistrs atbilstība specializācijai. Teicamas latviešu valodas zināšanas.

Atlaides “Rīgas satiksme” mēneša biļetes iegādei.

Sūtīt CV un pieteikumu uz bjcdaugmale@riga.lv

Kontaktinformācija 67229628, 29377368, ajakobijs@edu.riga.lv

 

 

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” aicina darbā vai pirmsskolas, vai sākumskolas, vai latviešu valodas pedagogu darbam ar pirmsskolas vecuma bērniem.

Darba pienākumi: 12 kontaktstundas pa 30 min.  darba dienās, vakaros. Interešu izglītības programma “Integrācijas skoliņa “Rūķīši”” pirmsskolas vecuma bērniem.

Adrese: Rīga, Jēkabpils iela 19a

Darba samaksa un slodze  0,5 slodzes. Alga par likmi no 1020 eiro

Var apvienot ar studijām un citu darbu. Izglītība atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Atlaides “Rīgas satiksme” mēneša biļetes iegādei.

Sūtīt CV un pieteikumu uz bjcdaugmale@riga.lv

Kontaktinformācija 67213595, 28880529, agutmane10@edu.riga.lv

 

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” aicina darbā IT jomas pedagogu

Darba pienākumi: Interešu izglītības programmas vadīšana programmēšanas vai datografikas jomā.

Adrese: Rīga, Jēkabpils ielā 19a

Darba samaksa un slodze  no 4 st. Alga par likmi no 1020 eiro

Var apvienot ar studijām un citu darbu. Izglītība atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Atlaides “Rīgas satiksme” mēneša biļetes iegādei.

Sūtīt CV un pieteikumu uz bjcdaugmale@riga.lv

Kontaktinformācija 67213595, 28880529, agutmane10@edu.riga.lv

 

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” aicina darbā foto-video studijas pedagogu

Darba pienākumi: Interešu izglītības programmas “foto-video studija” vadīšana.

Adrese: Rīga, Jēkabpils iela 19a

Darba samaksa un slodze  no 4 – 8 st. . Alga par likmi no 1020 eiro

Var apvienot ar studijām un citu darbu. Izglītība atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Atlaides “Rīgas satiksme” mēneša biļetes iegādei.

Sūtīt CV un pieteikumu uz bjcdaugmale@riga.lv

Kontaktinformācija 67213595, 28880529, agutmane10@edu.riga.lv

 

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” aicina darbā vides jomas pedagogu

Darba pienākumi: Interešu izglītības programmas “Vides alķīmiķi” vadīšana.

Adrese: Rīga, Maskavas iela 279/7

Darba samaksa un slodze  no 4 st.. Alga par likmi no 1020 eiro

Var apvienot ar studijām un citu darbu. Izglītība atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Atlaides “Rīgas satiksme” mēneša biļetes iegādei.

Sūtīt CV un pieteikumu uz bjcdaugmale@riga.lv

Kontaktinformācija 67213595, 28880529, agutmane10@edu.riga.lv

 

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” aicina darbā mūzikas pedagogu.

Darba pienākumi: Interešu izglītības programmas “vokālā studija” vadīšana.

Adrese: Rīga, Aglonas iela 39

Darba samaksa un slodze  pēc vienošanas. Alga par likmi no 1020 eiro

Var apvienot ar studijām un citu darbu. Izglītība atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Atlaides “Rīgas satiksme” mēneša biļetes iegādei.

Sūtīt CV un pieteikumu uz bjcdaugmale@riga.lv

Kontaktinformācija 67213595, 28880529, agutmane10@edu.riga.lv

 

_______________________________

Jums piedāvājumā ir mūsdienīgā, interesantā, bērniem un jauniešiem saistošā un aktuālā programma?!

 

Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale” aicina darbā interešu izglītības pedagogu.

Var apvienot ar studijām un citu darbu. Izglītība atbilstoši MK noteikumiem “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”

Atlaides “Rīgas satiksme” mēneša biļetes iegādei.

Sūtīt CV un pieteikumu uz bjcdaugmale@riga.lv

Informācija
bjcdaugmale@riga.lv.
Tālrunis uzziņām 67229951,67213595
www.bjcdaugmale.lv

Interešu izglītība ir personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības. Tā ir neformālā izglītība kā mērķtiecīgi organizēta bērnu un jauniešu individuālajām interesēm atbilstoša izglītojoša darbība, kas ir brīvprātīga, un tās uzsākšanai nav nepieciešama noteiktai izglītības pakāpei atbilstoša izglītība.

Interešu izglītības skolotājs darbā:

  • attīsta bērnu un jauniešu spējas un talantus;
  • nodrošina iespējas bērnu un jauniešu radošai pašizpausmei un  individualitātes izkopšanai;
  • nodrošina saturīgas un lietderīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem;
  • sekmē pilsoniskās un nacionālās identitātes attīstīšanu audzēkņos;
  • veicina preventīvo darbu negatīvo tendenču novēršanā jaunatnes vidū;
  • nodrošina ievirzi jauniešu karjeras izvēlē;
  • aizpilda dokumentāciju atbilstoši izglītības iestādes prasībām;
  • rūpējas par skolēnu drošību un iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
  • ievēro izglītības iestādes noteikto darba kārtību un citus saistošos normatīvos aktus un ētikas normas.

Darba aprīkojums:

interešu izglītības skolotājs darbā lieto dažādus uzskates līdzekļus, mācību materiālus un likumdošanas aktus, izmanto individuālos un kolektīvos darba aizsardzības līdzekļus, ievēro darba drošības prasības.

Darba apstākļi:

interešu izglītības skolotājs lielāko daļu sava darba laika pavada kopā ar bērniem. Nodarbības notiek gan grupas telpās, gan ārpus telpām – atkarībā no interešu programmas. Interešu izglītības skolotāja darba laiks ir atkarīgs no attiecīgās interešu programmas specifikas. Parasti interešu nodarbības notiek vienu vai divas reizes nedēļā – pēc mācību stundām un brīvdienās, kā arī skolēnu brīvlaikos. Atšķirībā no vispārizglītojošām skolām, interešu izglītības iestādēs vasaras laiks ir tikpat intensīvs kā pārējais mācību gads, tikai mainās mācību organizācijas forma, proti, nometņu, radošo darbnīcu, spēļu istabu veidā.

Iespējamais atalgojums:

pedagoga mēneša atalgojumu nosaka Ministru kabineta noteikumi, kuros noteikta zemākā mēneša darba alga par noteiktu stundu skaitu. Pedagoga atalgojumam var būt dažādi finansējuma avoti (valsts, pašvaldības, juridiskās personas vai fiziskās personas finanšu līdzekļi).

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, jāpārzina izglītības jomu reglamentējošie dokumenti, jābūt izpratnei par skolēnu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jāprot plānot un organizēt savu darbu, nepieciešams nepārtraukti izglītoties atbilstoši jaunākajām pedagoģijas un psiholoģijas atziņām un aktualitātēm vienotajā Eiropas izglītības telpā un paaugstināt savu profesionālo kompetenci, jābūt komunikablam un jāspēj veidot lietišķa sadarbība ar pedagogiem, skolēniem, viņu vecākiem un citiem speciālistiem, jāspēj strādāt komandā, jāprot izmantot alternatīvus komunikācijas līdzekļus, jāspēj motivēt skolēnus darbam un reaģēt uz skolēnu vajadzībām. Valsts valodas prasmēm jābūt augstākajā līmenī, kā arī jāprot strādāt ar biroja tehniku un informāciju tehnoloģijām.