VFS un VFS ar ievirzi lēcienos uz batuta

NODARBĪBU GRAFIKS —> ŠEIT

VFS – vispusīgā fiziskā sagatavošana

Augot un attīstoties bērniem ir nepieciešamas fiziskās aktivitātes. Mūsu nodarbības ir jautras, daudzveidīgas un piemērotas individuāli katra bērna attīstības un fiziskās sagatavotības līmenim.

VFS VFS

un

VFS ar ievirzi lēcienos uz batuta

Trenere Marina Čukina Trenere Ludmila Tarasenko
Marina Čukina guvusi izglītības un sporta darba speciālista ar kvalifikāciju Mākslas vingrošanā treneres izglītību Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijā, ir sporta meistare mākslas vingrošanā; Starptautisko sacensību noteikumu estētiskajā vingrošanā IFAGG tiesnese. Ludmila Tarasenko ir sertificēta B kategorijas trenere, nacionālās kategorijas tiesnese un sporta meistara kandidāts lēcienos uz batuta, Latvijas mēroga sacensības godalgoto vietu ieguvēja lēcienos uz batuta individuālajos un sinhrona lēcienos.
29653001

mcukina@edu.riga.lv

29163563

ltarasenko2@edu.riga.lv

Nodarbības notiek

Aglonas ielā 39 (sporta zālē, 1.stāvā)

Jēkabpils ielā 19a (sporta zālē, 1.stāvā un 201.t.)

Nodarbības notiek

Aglonas ielā 39 (vingrošanas zālē, 2.stāvā)

Bērnu vecums:

6-8 gadi

Bērnu vecums:

1,5-3 gadi

3-6 gadi

Fiziskā sagatavotība ir viens no sportista labas veselības stūrakmeņiem.

Tā iedalās šādi:

· Vispārējā fiziskā sagatavotība jeb vispārējais veselības stāvoklis.

· Specifiskā fiziskā sagatavotība, kas orientēta sportam vai specifiskam darba veidam.

VFS ir visa veida fiziskā attīstība, kuru veiksmīgi trenē cirkā, attīstot sportistam, tai skaitā dejotājam, visas nepieciešamās fiziskās īpašības. Visa sākums un pamats – ātrums, spēks, izturība, veiklība (koordinācija) un lokanība.

Mērķis:

Nodrošināt dalībnieku vispusīgu fizisko attīstību, veicināt veselības nostiprināšanu un uzlabošanu, apgūt prasmes darboties komandā, cienīt trenerus un citus nodarbību dalībniekus, apgūt vispārējās fiziskās sagatavotības pamatus ar vingrošanas palīdzību.

Uzdevumi:

–  Fizisko īpašību attīstīšana.

–  Pamatkustības un to veidi: pilnveidot gaitu, iemaņas rāpošanā.

–  Kustību rotaļas: palīdzēt bērniem veidot saskarsmes prasmes rotaļu laikā caur audzinošiem un izglītojošiem uzdevumiem. Kustību rotaļas ir iztēli un fantāziju veicinošs instruments.

–  Vingrinājumi koordinācijas attīstīšanai.

–  Vispārattīstošie vingrojumi lokanībai, rotaļlietu izmantošana.

–  Vispārattīstošie vingrojumi vestibulārā aparāta trenēšanai, muzikalitātes izkopšana, kustību spēles ar un bez muzikālā pavadījuma.

 

Vispārējās fiziskas sagatavošanas programmā ir iekļauti speciālās fiziskās sagatavošanas vingrinājumi.

Speciālā fiziskā sagatavošana ir vingrinājumu kopums, kas palīdzēs ievirzīti uztrenēt muguras (jostas, krustu daļa) , kāju un īpaši ceļu un gūžas locītavu muskulatūru, lai paaugstinātu topošo sportistu kopējo sporta veida izturību, kā arī mazināt traumu iespējamību. Speciālā fiziskā sagatavošanā ir arī iekļauti vingrinājumi visiem ķermeņa daļām, lai harmoniski attīstīt audzēkņus, kā arī ir iekļauti vingrinājumi, kuri palīdzēs ātrāk apgūt battulēkšanas elementus un palīdzēs attīstīt elementu nepieciešamo koordināciju un lokanību.

Mērķis:

Fiziski vispusīgi attīstīt un nostiprināt audzēkņu organismu, iepazīstināt ar sava ķermeņa iespējām un fizisko vispusību, gūt prieku nodarbībās

Uzdevumi:

– Harmoniski un vispusīgi attīstīt audzēkņus

– Attīstīt audzēkņu muskuļu un locītavu lokanību

– Attīstīt audzēkņu kustību koordināciju

– Attīstīt audzēkņu muskuļu spēku

– Attīstīt audzēkņu ķermeņa koordināciju

– Ievirzīti nostiprināt audzēkņu ķermeņa daļas, kuras visbiežāk var rasties traumas

 

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Akrobātikas studija “Melanž”

Lēkšana uz batuta

VFS VFS VFS
Treneris Genādijs Drigo Trenere Svetlana Fokina Trenere Vera Antone
26395589, gdrigo@edu.riga.lv 29677553, sfokina@edu.riga.lv 29826859, vantone@edu.riga.lv
Nodarbības notiek

Vizlas ielā 1 (sporta zālē)

Nodarbības notiek

Vizlas ielā 1 (sporta zālē)

Nodarbības notiek

Vizlas ielā 1 (sporta zālē)

Bērnu vecums:

6-12 gadi

Bērnu vecums:

6-12 gadi

Bērnu vecums:

4-6 gadi

VFS ar ievirzi lēcienos uz batuta ir vispārattīstošā sagatavotība, kas ietver sevī lokanības, spēka un koordinācijas attīstību un kopējo ķermeņa stāvokļa uzlabošanu.

Nodarbību laikā audzēkņi mācās izpildīt akrobātiskus elementus, nodarbojas ar vingrošanas moduļiem un izmanto sporta inventāru.

Audzēkņi mācās lēkt uz batuta un minitrampa, izpildot akrobātiskus savienojumus un kombinācijas.

Audzēkņiem ir iespēja piedalīties BJC “Daugmale” sacensībās.

VFS ar ievirzi lēcienos uz batuta ir plaša spektra sporta nodarbības, kuru saturā tiek iekļauti fiziskās sagatavošanas vingrinājumi pamata muskuļu grupām. Nodarbībā papildus tiek iekļauti pamata akrobātikas vingrinājumi, kā arī pamata lēcienu uz batuta elementi un vingrinājumi. Nodarbības kopumā ietver sevī uzsvaru uz bērna prasmēm – koordināciju, spēku, ātrumu un izturību.

PAPILDUS INFORMĀCIJA:

Līdzfinansējums