Konstruēšana un tehniskā modelēšana

Spied uz katra virsraksta un uzzini vairāk!

Interešu izglītības programmu nodarbību grafiks

Programmas nosaukums Pedagogs Izgl. pak., gr. P Ot Tr Ct Pt S Sv Programmas īstenošanas vieta (iestāde, adrese) telpa Audzēkņu vecums Pedagoga tālr. nr.,
e-pasts
Piezīmes par nodarbību darba formām*
Lego Sandra Bērziņa 1.i.p.1 18.20-18.35
18.40-19.25
18.20-18.35
18.40-19.25
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
301/304 4,5-10 gadi 26425992
sbieza2@edu.riga.lv
KN / NMG
Lego Sandra Bērziņa 2.i.p.1 17.00-17.15
17.20-18.05
17.00-17.15
17.20-18.05
BJC “Daugmale”
Jēkabpils iela 19a
301/304 6-10 gadi 26425992
sbieza2@edu.riga.lv
KN / NMG
Kartingu konstruēšana, izgatavošana un vadīšana  Konstantīns Haldins 1.i.p.1 15.00-15.40 15.50-16.30 15.00-15.40 15.50-16.30 BJC “Daugmale”     
Strūgu iela 2 
10, 21 1.-4.kl. 29456860
khaldins@edu.riga.lv
 NMG
Kartingu konstruēšana, izgatavošana un vadīšana  Konstantīns Haldins 3.i.p.1 15.00-15.40 15.50-16.30 16.40-17.20 15.00-15.40 15.50-16.30 16.40-17.20 BJC “Daugmale”     
Strūgu iela 2 
10, 21 5.-9.kl.gr. 29456860
khaldins@edu.riga.lv
 NMG

Tehniskā jaunrade

Datorapmācība

Auto modelisms

Konstruēšana un tehniskā modelēšana

*Apzīmējumi
AN – attālinātās nodarbības
GNA – grupu nodarbības ārā
IN – individuālās nodarbības
KN – klātienes nodarbības
NMG – nodarbības mazākajās grupās

Audzēkņu uzņemšana