Audzēkņu uzņemšana

BJC “Daugmale” uzņem audzēkņus vecumā no 2 līdz 25 gadiem.

3 viegli soļi, kā pieteikties:

Izvēlēties pulciņu

Satikties, sazināties ar pulciņa pedagogu, lai iepazītos ar mācību programmu, precizētu zināšanu prasmju līmeni un uzzinātu nodarbību laiku

Aizpildīt un iesniegt pedagogam uzņemšanas iesniegumu

IESNIEGUMS

 

Neaizmirsti noskaidrot, kad ir pirmā nodarbība, un apzinīgi apmeklē nodarbības visu mācību gadu!

Līdzfinansējums

–> Personas datu apstrāde

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS SISTĒMA RĪGĀ

ESI AR MUMS!

ESI VIENS NO MUMS!!!

logo (2)

Kārtība kādā notiek audzēkņu uzņemšana bērnu un jauniešu centrā „Daugmale”

 

  1. Bērnu un jauniešu centrs „Daugmale” (turpmāk – centrs) uzņem audzēkņus no 2 līdz 25 gadiem.
  2. Jauno audzēkņu uzņemšana notiek līdz 15.septembrim.
  3. Atsevišķos gadījumos, ja pulciņos ir vakantas vietas var uzņemt arī audzēkņus mācību gada vidū.
  4. Informāciju par centra piedāvātām interešu izglītības programmām, nodarbību norises vietu un laikiem var gūt internetā, informatīvajos stendos, bukletos, telefoniski, vai ierodoties personīgi pie pedagoga, lietvedes, metodiķiem.
  5. Pietiekties var pie interešu izglītības programmas pedagoga vai augusta beigās pie dežurējošā pedagoga, ierodoties personīgi vai internetā, aizpildot iesniegumu un nosūtot to pedagogam.
  6. Iesniegumu aizpilda audzēkņa vecāki / aizbildņi, vai pats audzēknis pēc 18 g.
  7. Parakstot iesniegumu, audzēkņa vecāki / aizbildņi, un audzēkņi apliecina, ka ir iepazīstināti ar nodarbību specifiku, fizisko slodzi.
  8. Piesakoties interešu izglītības programmām gan audzēkņiem, gan viņu vecākiem / aizbildņiem jāiepazīstas ar BJC „Daugmale” iekšējās kārtības noteikumiem, audzēkņu tiesībām un pienākumiem, vecāku / aizbildņu tiesībām un pienākumiem.
  9. Interešu izglītības programmās, pirmsskolas vecuma bērniem vai kuras ir saistītas ar fiziskām nodarbībām ar paaugstinātu slodzi, uzņem tikai ar ārsta atļauju (izziņu), kuru audzēknim ir jāiesniedz savam pedagogam/trenerim, nākot uz pirmo nodarbību un kas turpmāk glabājās pie BJC „Daugmale” medicīnas darbinieka.
  10. Audzēknim ir tiesības vienlaikus apgūt vairākas centra interešu izglītības programmas, aizpildot iesniegumu par katru no tām.

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA „DAUGMALE” IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AUDZĒKŅIEM UN VECĀKIEM/AIZBILDŅIEM

AUDZĒKŅU UZŅEMŠANAS, PĀRCELŠANAS UN ATSKAITĪŠANAS NOTEIKUMI