Mazliet no vēstures

dz
22-www Rīgas pilsētas valde, lai atzīmētu Rīgas 200 gadu pievienošanu Krievijai, 1910.gada novembrī nolēma dibināt bērnu dienas patversmi Rīgā, Jēkabpils ielā 19a (toreiz Jēkabmiesta ielā 19a). Jau 1911. gadā iesāka celt bērnu dienas patversmei un bērnu „Silei” Jēkabpils ielā 19a speciāli 200 bērnu izvietošanai projektētu četrstāvu mūra ēku.
Rīgas pilsēta naudu celtniecībai aizņemas Anglijā, Londonas “Lazard Brothers” bankā. Rīgas domes 1911. gada 19. decembrī apstiprinātajā „Rīgas pilsētas ieņēmumu un izdevumu tāmē 1912. gadam” bērnu dienas patversmes un „Siles” celtniecībai paredzētiem 101 800 rubļiem papildus klāt vēl plāno arī tās atvēršanai un darbībai gada pēdējiem trim mēnešiem 5400 rubļus, nosakot ieņēmumos no bērnu uzturēšanās iegūt 337 rubļus 50 santīmus. Šī pati tāme nosacīja arī bērnu dienas patversmes darba laiku no 6. 00 līdz 18. 30, ka arī uzņemamo audzēkņu statusu: strādājošo vecāku bērni (tūlīt pēc dzimšanas un līdz 8 gadu sasniegšanai). Ēkas celtniecība kopā ar sētas celšanu, trotuāru ierīkošanu un apstādījumiem gala variantā Rīgas pilsētai izmaksāja 92 100 rubļu.

Patversmei piederošā zemes gabala platība 3724m2, ēkas plānotā kopplatība 1591,38m2 un lietderīgā platība 1266,74m2.

Ēka, kurā tagad atrodas Bērnu un jauniešu centrs “Daugmale”, ir celta 20.gs. sākumā Jēkabštates ielā 19a. Laika gaitā te bijusi gan slimnīca, gan bērnu dārzs, gan bērnu nams.

No 1911.g. šajā ēkā ir bijusi bērnu dienas patversme un „Sile”.

1914.g. Jēkabštates ielā 19a ēkai apstiprināts projekts ūdens un kanalizācijas sistēmas ierīkošanai.

1914.g.nov.-1915.g.nov. – Telpās ir ierīkota slimnīca ar 200 gultām pasaules karā ievainotiem.

1915.g. – atgriežas bērnu dienas patversme

1922.g.   bērnu dārzā tiek atvērta skolnieku grupa (likvidēta 1934. gadā), kurā tika uzņemti skolnieki, kas ieradās pēc pamatskolas stundu beigām un skolotājas vadībā sagatavoja mājas darbus un saņēma pusdienas.

1945.g. 3.ceturksnī atsāk darbu BJC„Daugmale” telpās 3.bērnudārzs.

No 1946.g. šajās telpās ierodas 6. bērnu nams. Telpas ir pielāgotas bērnu nama vajadzībām un sakārtots, lai varētu uzņemt 200 bērnus.

Bet tieši ar mērķi – bērnu brīvā laika lietderīgas pavadīšanas un atpūtas organizēšanas nolūkā, 1965.g. 16. septembrī tiek nodibināts Maskavas rajonā Pionieru nams, kurš vēlāk – 1972.g. martā tiek pārvietots no Maskavas ielas 40/42 nama uz Jēkabpils ielas19a četrstāvīgo ēku.

1990.g. februārī to pārdēvē par Latgales priekšpilsētas jaunrades namu, bet 1995.g. par bērnu un jauniešu centru “Daugmale”.

logo (2)

Sākotnēja projekta telpu izvietojums bija plānots sekojoši:

pirmajā stāvā garderobe, ārsta kabinets, mazbērnu (no sešiem mēnešiem līdz trīs gadiem) telpas un 21,52 m2 sētnieka istaba—dzīvoklis;

otrā stāvā iestādes ēdamistaba, virtuve, kanceleja, aktu zāle, 69,94 m2 pārzines dzīvoklis un 33,66 m2 saimnieces istaba-dzīvoklis;
img017a

trešā stāvā trīs bērnu dārza klases;

ceturtā stāvā četras bērnu dārza klases;

Pagrabā-produktu noliktava, centrālapkure;

bēniņos– veļas mazgātava un žāvētava.

img018 Ņemot vērā, ka patversmes pamatdarbinieku amata līgumos bija paredzēta brīva dzīvošana iestādē ar „apgaismošanu, apkurināšanu, apmazgāšanu un uzturu”, ēkā bija plānotas arī 3 istabas audzinātājām 85,46 m2 kopplatībā, 3 istabas apkalpotājām 61,06 m2 kopplatībā,

78,82 m2 istaba auklei un 2 istabas virtuves strādniecēm 35,18 m2 kopplatībā. Darbinieku dzīvošana patversmes ēkā tās darbības gados radījusi ne vienu vien savstarpēju strīdu, pārpratumu un publiski risinātu skandālu.

1921.g. gadā patversmē izveido pirmo latviešu audzēkņu grupu, šim mērķim likvidējot aktu zāli.

img020a
Tagad zāle ir gaiša, ar mūsdienu tehnisko aprīkojumu – TV, multimediju projektoru un ekrānu. Zāle notiek gan iestādes, gan Latgales priekšpilsētas, gan Rīgas mēroga pasākumi.
Bērnu dienas patversmes un „Siles” svinīga atklāšana notika 1912. gada 27. oktobrī (sestdiena) divos dienā un tās iesvētīšanu veica gan luterāņu, gan pareizticīgo mācītājs. Rīgas laikrakstos tika ievietots sludinājums par patversmes atvēršanu. Patversmē sarunu valoda bija krievu valoda, taču izkārtne bija gan krievu, gan latviešu valodā. img019
img020

Bērni sāka apmeklēt iestādi no 1912. gada 29.oktobra.

Par iestādes pārzini pieņem Frēbeļa bērnu dārznieču kursus beigušo vācieti Izabellu Reichbergu (patversmi vadīja no 15.09.1912 līdz 20.04.1913), maksājot viņai atalgojumā 45 rubļus un nodrošinot brīvu dzīvošanu pārzinei domātajā dzīvoklī patversmes ēkā ar apgaismošanu, apkurināšanu, apmazgāšanu, uzturu un kalponi”. Bērnu dienas patversmē un „Silē” audzēkņu medicīnisko uzraudzību veica pilsētas pieņemtais ārsts O.Bethers.

Pirmajā darbības gadā patversmes četras grupas: trīs bērnu dārza grupas un viena mazbērnu grupa „Sile” apmeklēja 144 audzēkņi. Pēc piecu gadu vecuma zēni un meitenes Patversmē uzturējās šķirti – zēnu un meiteņu grupā
img021

Pirmos divos iestādes pastāvēšanas gados kā audzinātājas ir strādājušas trīs frēbelistes:

1) Anastasija Popps, krieviete, beigusi amatniecības skolu (toreiz Rīgas „Dom trudoļubija”),

2) Klaudija Belokopitovs, krieviete, beigusi 4 klasīgu pilsētas skolu, Frēbeļa kursus.

3) Aleksandra Telnovs, krieviete, beigusi amatniecības skolu, Frēbeļa kursus.

Audzinātāju atalgojums- 20 rubļu mēnesī pie brīva dzīvokļa, apgaismošanas,apkurināšanas, apmazgāšanas un uztura.

Pārzine Paula Biļkina, nododot atskaiti Rīgas pilsētas pamatskolu inspektoram, raksta: „Pagalms ļoti mazs salīdzinot ar bērnu skaitu, pa daļai smilšains, pa daļai apaudzis ar zālīti. Pagalma viena  pusē atrodas puķu dārziņš, otrā palievenis ar grīdu , vidū atrodas vingrošanas stabi.”

img022
img023

Pārzine Paula Biļkina, nododot atskaiti Rīgas pilsētas pamatskolu inspektoram, raksta: „Virtuve liela. Ierīkots elektriskais ventilators, divas plītis, ūdens sildāmais katls, trauki mazgājamais galds, vairāki galdi un dažādi saimniecības piederumi. Pie virtuves pieliekamās telpas. Ēdamā istaba liela, gaiša ar soliem un bufeti trauku uzglabāšanai. Uz logiem puķes, pie sienām dažas bildes.”

Maksa par bērna uzturēšanos patversmē sākotnēji bija 3 kapeikas dienā, kas vecākiem bija jāsamaksā katru rītu pie ieejas patversmē, savukārt Rīgas pilsēta bezmaksas uzturēšanos patversmē nodrošināja 65 bērniem.
img044 1945.gadā tika iztērēti 65000 rubļi, lai atvērt Rīgas Maskavas rajonā Pionieru pils filiāli.

90- jos gados, kad Rīgas Maskavas rajonā Pionieru pili pārdēvēja par Latgales priekšpilsētas jaunrades namu, šajā telpā darbojas deltaplānu un lidmodeļu pulciņš. Pulciņš darbojās ļoti neilgu laiku. Telpu pārveidoja par keramikas kabinetu.

img061

002 (5)
004003 (5) 2012.gada pavasarī ar RD IKSD finansiālu atbalstu tika iegādāta keramikas un stikla apdedzināšanas krāsns.

Sākotnēji pirmajā stāvā bija garderobe, ārsta kabinets, mazbērnu telpas un sētnieka istaba-dzīvoklis.

Foto 125 telpa

Foto laboratorija 125.kab. Nr. 1
img053   

90-jos gados 1.stāvā darbojās stikla mākslas darbnīca un fotolaboratorija.

001 (4)

Mūsdienās 1.stāvā ir sporta komplekss – 3 aprīkotas sporta zāles, trenažieru zāle, dušas telpas, ģērbtuves, treneru istabas.

sp z

ss (1) ss (2)

2009.-2010.māc.gada beigās, pēc direktora vietnieces mācību jomā I.Sidorčikas-Bobovičas iniciatīvas, pirmsskolas telpās tika uzsākts mākslas un telpu atjaunošanas projekts.
2009.-2010.māc.g. tika izveidoti gleznojumi 304.telpā ar tematiku „Vinija Pūka ikdiena” (Mākslinieki K.Glazunovs, T.Nemiro, J.Nakopitjana). 2010.-2011. un 2011.-2012.māc.g. tika izveidoti gleznojumi 417.telpā ar tematiku „Rūķi skolā” (Mākslinieki K.Glazunovs un O.Jevsejeva) IMG_4570
img047

Pastāvīgi mainoties un pilnveidojoties, BJC „Daugmale” ir kļuvis par drošu, mūsdienīgi aprīkotu, radošu vidi, kur pieredzējušu pedagogu vadībā audzēkņi var izglītoties un lietderīgi, atbilstoši interesēm pavadīt brīvo laiku.

Šo straujo attīstību var pētīt jau 20 gadu griezumā.

Kāpšanas sports jau kļuvis par vienu no BJC „Daugmale” tradīcijām. Tika izmantotas kāpnes, telpas, ēkas fasādes, pagalms, apkārt augošie koki, lai nodrošināt kāpšanas sporta audzēkņiem apmācības efektivitāti un attīstību. img062
KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA 2007.gadā ar RD IKSD finansiālu atbalstu tapa kāpšanas siena vienā no BJC „Daugmale” filiālēm Aglonas ielā 39. Šīs sporta veids ir ļoti populārs bērnu un jauniešu vidū.
2009.gadā pēc BJC “Smaile” reorganizācijas Bērnu un jauniešu centram “Daugmale” pievienoja jaunu filiāli Maskavas ielā 279/7. Tagad šeit atrodas Mākslas un brīvā laika telpas.
2012. gada 27.septembrī pēc RD IKSD un Rīgas Austrumu izpilddirekcijas lēmuma Bērnu un jauniešu centram “Daugmale” pievienojās jaunā struktūrvienība – Reģionālais sporta centrs “Ķengarags”.

2016. gada pavasara beigās BJC “Daugmale” atkal paplašinājās.

Filiālē Aglonas ielā 39 tagad centra darbība notiek divos stāvos. 2.stāvā atrodas mākslas un mūzikas kabineti un vingrošanas zāle. Bet batuti pārcēlās no Aglonas iealas uz jaunām telpām Aviācijas ielā 15.

foto
2018. gada vasarā BJC „Daugmale”  Aglonas ielā 39, ir tapis jauns kāpšanas sienas posms.

Mēs pārliecinājāmies, ka mūsu centram ir dvēsele.

“Mūsu vienīgais pienākums pret vēsturi – nemitīgi to  pārrakstīt.”

/Vailds/

 

Pateicība

Floristikas kabineta atklāšana

Grieķu–romiešu un brīvās cīņas zāles renovācija

BJC “Daugmale” skolotāju istaba