Trases automodelisms

Trases automodelisms

Uzņem audzēkņus no 8 līdz 25 gadiem

Pedagogs Jānis Rage-Raģis

29512431, jrage@edu.riga.lv

Nodarbības notiek Strūgu ielā 2 –  9., 13.t.

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Trases automodelisms savu darbību Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” uzsāka 2000.gadā un kopš 2004.gada to vada pedagogs Jānis Rage-Raģis.

Nodarbību  mērķis ir pilnveidot bērnu un jauniešu vispārējās un speciālās tehniskās zināšanas, veicināt jauniešu vēlmi izvēlēties inženiertehniskās specialitātes un tālākās mācību iespējas saistītas ar eksaktajām jomām.

Nodarbībās audzēkņi apgūst spēju konstruēt, prasmi izvēlēties tehnoloģijas sava projekta īstenošanai, māku pilnveidot savus izstrādājumus. Piedaloties sacensībās, tiek veidoti arī sociālie kontakti, taču visa pamatā – ikviens audzēknis piepilda spēju patstāvīgi realizēt savas ieceres.

Pirmās un otrās pakāpes izglītības programmu audzēkņi apgūst pamatus konstruēšanā un iemācās veikt dažādus darbus. Savukārt 4.pakāpē audzēkņi konstruēšanu, informācijas iegūšanu un tehnoloģiju pielietošanu spēj veikt patstāvīgi.

Trases automodelisma audzēkņu lielākie sasniegumi ir gūtā 3. vieta pasaules čempionātā Brazīlijā 2011.gadā Raivim Jansonam, kurš 2019.gadā – vairs jau ne kā pulciņa audzēknis – kļuva par pasaules čempionu Lielbritānijā. Un tajā pašā 2019.gada pasaules čempionātā Mārtiņš Reiņikovs ieguva bronzas medaļu ES24 klasē.

Trases automodelisma pedagogam Jānim Rage-Raģim ir inženiera izglītība, kas pielīdzināma maģistra izglītībai, 38 gadi pedagoģiskais stāžs. Paralēli darbam Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale”, Jānis Rage-Raģis ir valsts pārvaldes vecākais referents tehniskās jaunrades jautājumos Valsts izglītības satura centrā.

Jānis Rage-Raģis ir trīskārtējs pasaules sudraba godalgas ieguvējs un vienas bronzas medaļas ieguvējs pasaules mērogā.

Trases automodelisma nodarbības notiek Strūgu ielā 2. Audzēkņu rīcībā ir 8 celiņu automodeļu trase un darbnīca.

Pedagogs Jānis Rage-Raģis lepojas ar savu audzēkņu starptautiskajiem panākumiem, un galvenokārt ar to, ka pulciņu audzēkņi – kā likums – iestājas augstskolās un  iegūst augstāko izglītību.

Jānis Rage-Raģis regulāri organizē pulciņa iekšējās sacensības  un ikgadējo Bērnu un jauniešu centra „Daugmale” trases automodelisma balvas izcīņu reģionālajā seriālā.

Katru gadu trases automodelisma pulciņa audzēkņi piedalās pasaules čempionātā, Baltijas čempionāta posmos, Latvijas skolēnu sacensībās, Rīgas, Jelgavas, Bauskas reģionālajās sacensībās.

Notiek trases uzlabošanas darbi

Aktīvi notiek automedelisma trases uzlabošanas darbi

BJC “Daugmale” automodelisma trase uzņem apgriezienus!