Datorzinības

Datorzinības

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Interešu  izglītības programmas “Datorzinības” autors un pedagogs:

Mg. paed., Ēvalds Masaļskis

tel. 29189761, emasalskis@edu.riga.lv

Pulciņš ir bezmaksas un uzņem audzēkņus vecumā no 9  gadiem. Nodarbības notiek bilingvāli – gan latviešu, gan krievu valodās.

Programmas pamatā ir 2 virzieni:

    • programmēšanas pamati (algoritmi, dažādi online servisi, Scratch vide, HTML, VBA, u.c.);
    • darbs ar lietojumprogrammatūru (Windows, Microsoft Office – Word, Excel, PowerPoint, Google servisi, u.c. mākoņpakalpojumi).

Mācību programma ir piemērota gan iesācējiem bez priekšzināšanām, gan arī lietpratējiem, kuri vēlas apgūt ko jaunu vai papildināt un atsvaidzināt esošās zināšanas un prasmes. Tā ir veidota bērniem un jauniešiem, kuri vēlas apgūt datoru kā darba instrumentu un palīgu, veicināt interesi par IT jomu un, iespējams, gūt ieskatu par savu nākotnes profesiju.

Nodarbības notiek 1 reizi nedēļā, pirmdienās – Jēkabpils ielā 19a, 203. kabinets.