Dizains, kokapstrāde

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Jēkabpils iela 19a, 0.stāvs, 25.t.

Dizaina, kokapstrādes interešu izglītības programma Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” tiek īstenota kopš 2010.gada, sniedzot audzēkņiem iespēju izprast un apgūt pilnu darba procesu no skicēm, kur tiek atrisinātas projektējamo priekšmetu formas, proporcijas, funkcijas, tehniskie risinājumi, līdz pat konkrētām koka dizaina konstrukcijām, elementiem un mēbelēm materiālā.

Apmācības mērķi un uzdevumi ir veicināt audzēkņu radošo spēju apzināšanos, attīstību un izpausmi jebkurā darbā, kā arī motivēt apgūt kokapstrādes amatu un virzīt audzēkņus karjeras izvēlē.

Interešu izglītības programmas darbība organizēta trīs izglītības pakāpēs. Pirmā pakāpe sniedz pamatzināšanas un pamatiemaņas dizainā un kokapstrādē, taču ar katru pakāpi audzēkņu zināšanas un darba prasmes aug.

Pedagogs Imants Kārkliņš

29135409,   ikarklins@edu.riga.lv

Seno spēļu izgatavošana un vadīšana