Dizains, vides un interjera māksla

–> NODARBĪBU GRAFIKS

Pedagogs  Guna Mēnese-Kudule, beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) dizaina nodaļu, ieguvusi mākslas maģistra grādu LMA, kā arī profesionālās izglītības pedagoga kvalifikāciju Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā. Pulciņu vada kopš 2011.gada.

gmenese@edu.riga.lv

Tālr. 29128993

Pulciņa “Dizains, vides un interjera māksla” nodarbības notiek Aglonas ielā 39, 211.telpā, kurā ir nodrošināts atbilstošs aprīkojums pulciņa vajadzībām.

Pulciņā tiek uzņemti audzēkņi no 7 – 25 gadu vecumam. Nodarbības notiek grupās četrās pakāpēs atbilstoši vecumam un spējām. Audzēknim tiek veltīta arī individuāla uzmanība, tā sekmējot personīgo talantu attīstību.

Pulciņā var apgūt prasmes, kas saistītas ar vizuālo un vizuāli plastisko mākslu. Tiek veicināta audzēkņu izdoma un fantāzija, krāsu un formu izjūta, kā arī praktiskas iemaņas strādājot ar dažādiem materiāliem, piemēram, kartonu un papīru, otrreiz lietojamiem materiāliem, dabas materiāliem, tekstilmateriāliem; – tiek izmantotas dažādas krāsas un tehnikas, dažādas līmes un stiprinājumi. Tiek radīti gan zīmējumi un gleznojumi, gan konstruēti, stiprināti un noformēti telpiski darbi.

Pulciņa dalībnieki ir bijuši iesaistīti telpu vizuālā noformēšanā Aglonas ielā 39, 2.stāvā. Tika apgleznotas sienas foajē un koridorā, līdz ar ko patīkamu telpu atmosfēru var baudīt gan audzēkņi, gan vecāki.

Pulciņa audzēkņi sekmīgi piedalās pilsētas, valsts un starptautiskos konkursos un izstādēs,  ir saņēmuši diplomus un atzinības. Pulciņa audzēkņu darbus divas reizes gadā var apskatīt kopīgā pulciņa darbu  izstādē.

Pedagogs audzēkņiem regulāri organizē ekskursijas, kuru laikā apmeklē  izstādes,  muzejus un dažādus pasākumus, kā arī kvalitatīvi pavada laiku brīvā dabā, organizējot iesaisti plenērā (zīmēšana dabā), bet pēc aktīvas darbošanās labas emocijas var gūt kopīgā atpūtas un spēļu brīdī.

Darbojies un esi radošs!

Papildus var apgūt:

Akadēmiskās zīmēšanas un gleznošanas studija “Satiec krāsas”