Pieredzes apmaiņa

 

“Pasaki man un es aizmirsīšu. Iemāci man un es atcerēšos. Iesaisti mani un es iemācīšos…”
/B. Franklins/

Turpinām tradīciju!

Bērnu un jauniešu centra “Daugmale” darbinieku radošo darbu izstāde “Pieskāriens 2023”

2023 Pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Jelgavas Jaunrades namu “Junda”

“Rudens krāsu un smaržu simfonija” Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale”

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMAS

2023, 2024 “Pirmās palīdzības sniegšanas pamatprincipi pedagoga praksē” (D.Augstkalne)

2023 “Pedagoga motivācijas un pārliecības veidošana darbā ar sportistiem” (K.Vilks)

2022, 2023 “Metodisko un mācību video materiālu izveide un publicitāte” (I.Korņejeva)

 

Metodiskā sanāksme

 

BJC “Daugmale” kāpšanas sports raidījumā “Mēs ar brāli kolosāli!”

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonu

7.10.2019.

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Madonas BJC

 

Informatīva sanāksme BJC “Daugmale” vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas programmu pedagogiem

Pieredzes apmaiņa Maskavā kino jomā

Zināšanas un pieredzi kino izglītībā bagātinošs brauciens

Pieredzes apmaiņa ar Ukrainu

19.09.2019. pie mums viesojās КПНЗ “Київський центр дитячо-юнацького туризму, краєзнавства та військово-патріотичного виховання”

Ieskats

http://www.uacenter.info

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Ventspili

https://www.intereses.lv/pieredzes-apmainas-brauciens-uz-ventspili/

PEDAGOGU PROFESIONĀLĀS KOMPETENCES PILNVEIDES PROGRAMMA – Bērnu tiesību aizsardzība (8 st.)

26.09.2018. plkst.10.00

Programmas vadītāja – Anita Bergmane

tālr. 29113250 abergmane2@edu.riga.lv


Mākslas jomas pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Bolderāju

foto

2018.gada marts


Pedagogu pieredzes apmaiņas brauciens uz Čehiju, Lidici un Prāgu

foto

2018.gada februāris


Skolotāju dienas brauciens uz Jūrmalu

Foto

6.10.2017.

Jūrmalā apmeklējām Jūrmalas bērnu un jauniešu interešu centra objektus un pašu centru, izpētījām Jūrmalu no Lielupes līdz Kauguriem, ieelpojām jūras un priežu gaisu!


Seminārs pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidei (A 8 h) “Bērnu tiesības, pienākumi, drošība un aizsardzība.” notiks BJC “Daugmale” Jēkabpils ielā 19 a zālē (201.telpā)  25.10. plkst 10.00 


Skolotāju dienas brauciens uz Kuldīgu

FOTO

Plāns dienai:
Kuldīgā apmeklējām un izpētījām Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centru; Kuldīgas tehniskās jaunrades centru (vien mēnesi atpakaļ šī iestāde tika atvērta!!!);

apmeklējām Kuldīgas rumbu, daudz fotografējāmies un iepazinām Kuldīgas brīnišķīgākās vietas brīvajā laikā.

Lai visiem izdodas tikties, kā arī izveidot kontaktus ar kolēģiem visā plašajā Latvijā!


Pieredzes apmaiņas brauciens uz Lietuvu

Foto

2016.gada 4.maijs
Programmā:

Arēnas “CIDO” apskate, velotreks Panevežos; Anīkščai dabas parkā Puntukas akmens (otrs lielākais akmens Lietuvā); koku vainagu taka 21 m augstumā un skatu tornis; “Cosmoss” putnu taka, pusdienas; brīvais laiks Anīkščai pilsētā, kur pēc izvēles – var pastaigāties, var apskatīt Sv.Mateja baznīcu (var uzkāpt baznīcas tornī 0,80 eiro); apmeklēt Enģeļu muzeju (1,20 / 0,60 eiro); Dzelzceļa muzeju (iespējama vizināšanās ar trīsriteni; 2,50 eiro); apmeklēt Vecās stacijas stāstus dzelzceļa stacijas otrajā stāvā (bez maksas) vai kādu citu jauku vietu.


Pieredzes brauciens metodiķiem

Bauska, 2016.gada 9.maijs

Programma

Izbraucam no Rīgas Skolēnu pils 8.30. Autobuss visticamāk stāvēs Ērgļu ielā (mazā ieliņa blakus sporta namam “Daugava”)

Plkst. 10.00 – 13.00 Interešu izglītības metodiskais seminārs Bauskas bērnu un jauniešu centrā

13.00 – 13.35 Pusdienas (kompleksās pusdienas 3 EUR)

13.40 – 14.30 Bauskas novada priekšsēdētāja apsveikums, neliels koncertiņš, mūsu paldies utt.

14.30 – ekskursija Bauskas rātsnamā, īss mākslas salona “Meistars Gothards” apmeklējums

15.15 izbraucam uz Rīgu


Seminārs pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveidei (A 36 h) “Bērnu tiesības, pienākumi, drošība un aizsardzība. Bērnu un pedagogu saskarsmes un savstarpējo attiecību modeļi, kas balstīti atšķirīgos temperamentos.” notiks BJC “Daugmale” Jēkabpils ielā 19 a zālē (201.telpā) no 24.08 – 26.08.2015. no plkst 10.00 – 18.00.