Dizaina darbnīca

Dizaina darbnīca pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem

Nodarbības notiek Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” – Jēkabpils ielā 19a, 505.telpā

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem ir iespēja apgūt interešu izglītības programmu “Dizaina darbnīca”.

Programmu realizē Mg.sc.educ. Inga Korņejeva, BJC “Daugmale” interešu izglītības metodiķe,  interešu izglītības mentors, izglītības tehnoloģiju mentors.

29793026
ikornejeva@edu.riga.lv

Programmas mērķis:

Sniegt audzēkņiem zināšanas dizaina jomā, dizaina tehnoloģiju pielietošanā, darba drošībā, dizaina izstrādājumu izgatavošanā, atraisīt audzēkņu dizaina domāšanu, prasmi pieņemt lēmumus, attīstot audzēkņu talantus radošo industriju jomā.

Šobrīd programma tiek realizēta ar pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem, tas ir sākotnējais izglītības posms, kurā skolotāja vadībā notiek personības daudzpusīga veidošanās. Dizains – harmoniskās izglītības un audzināšanas pamats. Viss jaunais bērniem jāapgūst caur sajūtām, ar praktisku darbošanos un vingrinājumiem, līdz ar to programma “Dizaina darbnīca” ir lielisks veids, kā to panākt.

Nodarbībās mēs piedāvājam dažādu mākslas darbu darināšanu ar rokām no daudzveidīgiem materiāliem – no dažādu veidu papīra, plastilīna, dzijas, auduma, filca, dabas materiāliem, otrreizēji pārstrādājamiem materiāliem. Darbojamies arī ar tehnoloģijām. Tik daudz un dažādu iespēju kā kreatīvi izpausties!

Dizaina nodarbības:

  • attīsta dizaina domāšanu un spēju patstāvīgi pieņemt lēmumu;
  • veicina roku sīkās muskulatūras un attīstību;
  • sekmē darba prieku un radošo pašizpausmi;
  • veido prasmi darboties ar dažādiem materiāliem.

Dizains bērniem ļauj attīstīt iemaņas un prasmes praktiskā darbībā, izmantojot dažādus materiālus un priekšmetus, kas sekmē bērnu vispusīgajai attīstībai un radošumam. Vienlaikus bērnā nostiprinās veselīga pašapziņa, jo viņa mākslas darbs ir unikāls un neatkārtojams. Katrs bērns var būt radošs. Un mūsdienās radošumam ir  ļoti liela nozīme personības izaugsmē. Pirmsskolas vecumā dizains bērniem šķiet ļoti interesanta un aizraujoša nodarbe. Ļaujot bērniem darboties ar dažādiem materiāliem un tehnoloģijām, mēs dodam viņiem unikālas iespējas. Dizains rosina iztēli, palīdz uzplaukt bērna radošajām spējām un individualitātei, kā arī ļauj bērnam apzināties, ka viņš spēj paveikt ko vērtīgu. Bērnu darbiņi  kļūst par īpašām un aizkustinošām dāvanām māmiņām, ģimenei un draugiem. Kā arī bērnu darbi ir neatņemams svētku dekors pasākumos.

Bērniem ir jāizbauda dizaina radīšanas procesa prieku!

Tā ir lieliska iespēja, lai ievirzītu viņus radošu cilvēku pasaulē!

Seko mums:

IG: @dizaina.darbnica

FB: @dizainadarbnica.bjcdaugmale