Rokdarbi un dizains (pirmsskolai)

Rokdarbi un dizains pirmsskolas vecuma bērniem

Nodarbības notiek Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” – Jēkabpils ielā 19a, 505.telpā

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Bērnu un jauniešu centrā “Daugmale” pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja apgūt interešu izglītības programmu “Rokdarbi un dizains”.

Programma ir izstrādāta 2009.gadā, un tās autore ir Terēza Nemiro, kura šobrīd veiksmīgi turpina savu profesionālu darbību Somijā. Kopš 2013.gada programmu realizē Mg.sc.educ. Inga Korņejeva, BJC “Daugmale” interešu izglītības metodiķe,  interešu izglītības mentors.

29793026
ikornejeva@edu.riga.lv

Programmas mērķis: Motivēt audzēkņus iepazīt un apgūt rokdarbu tehnikas un veidus, iepazīties ar dizaina tehnoloģijām un apgūtās zināšanas pielietot dizaina jomā, izstrādājumu izgatavošanā un jebkurā radošā darbā, rosināt audzēkņus iesaistīties apkārtējās vides sakopšanā, uzlabošanā, pozitīvo pārmaiņu veidošanā, vērtību radīšanā.

Šobrīd programma tiek realizēta ar pirmsskolas vecuma bērniem, tas ir sākotnējais izglītības posms, kurā skolotāja vadībā notiek personības daudzpusīga veidošanās. Rokdarbi – harmoniskās izglītības un audzināšanas pamats. Viss jaunais bērniem jāapgūst caur sajūtām, ar praktisku darbošanos un vingrinājumiem, līdz ar to programma “Rokdarbi un dizains” ir lielisks veids, kā to panākt.

Nodarbībās mēs piedāvājam dažādu mākslas darbu darināšanu ar rokām no daudzveidīgiem materiāliem – no dažādu veidu papīra, plastilīna, dzijas, auduma, filca, dabas materiāliem, otrreizēji pārstrādājamiem materiāliem. Tik daudz un dažādu iespēju kā kreatīvi izpausties!

Rokdarbi un dizains:

  • veicina roku sīkās muskulatūras un attīstību;
  • sekmē darba prieku un radošo pašizpausmi;
  • veido prasmi darboties ar dažādiem materiāliem.

Rokdarbi bērniem ļauj attīstīt iemaņas un prasmes praktiskā darbībā, izmantojot dažādus materiālus un priekšmetus, kas sekmē bērnu vispusīgajai attīstībai un radošumam. Vienlaikus bērnā nostiprinās veselīga pašapziņa, jo viņa mākslas darbs ir unikāls un neatkārtojams. Katrs bērns var būt radošs. Un mūsdienās radošumam ir  ļoti liela nozīme personības izaugsmē. Pirmsskolas vecumā rokdarbi un dizains bērniem šķiet ļoti interesanta un aizraujoša nodarbe. Ļaujot bērniem darboties ar dažādiem materiāliem, mēs dodam viņiem unikālas iespējas. Rokdarbi rosina iztēli, palīdz uzplaukt bērna radošajām spējām un individualitātei, kā arī ļauj bērnam apzināties, ka viņš spēj paveikt ko vērtīgu. Bērnu darbiņi  kļūst par īpašām un aizkustinošām dāvanām māmiņām, ģimenei un draugiem. Kā arī bērnu darbi ir neatņemams svētku dekors pasākumos.

Bērniem ir jāizbauda rokdarbu prieku!

Tā ir lieliska iespēja, lai ievirzītu viņus radošu cilvēku pasaulē!

 

Seko mums:

IG: @rokdarbi.un.dizains

FB: @Rokdarbi un dizains