Mūsdienu deju grupa „Okey”

Uzņem audzēkņus no 6 līdz 18 gadiem

Inguna Cakule
29551783, icakule@edu.riga.lv

Nodarbības notiek BJC „Daugmale” Jēkabpils ielā 19a 318., 201.t. un Aglonas ielā 39, vingrošanas zālē

NODARBĪBU GRAFIKI

Esat laipni gaidīti mūsu deju kolektīvā!

Jūs varēsiet iemācīties skaisti dejot un piedalīties dažādos pasākumos, priecāties un labi pavadīt savu brīvo laiku!

Deju grupa “Okey” uzsāka savu darbību 1986.gadā Rīgas Radio rūpnīcas kultūras namā. Deju pulciņš darbojās nelielā kolektīvā divu grupu sastāvā: aerobikas grupa (vecākā un jaunākā) un estrādes deju grupa, kurā tika sniegta iespēja apgūt dažādus deju žanru – klasisko deju, austrumu deju, kā arī disko un citi deju žanrus.

1991.gadā deju grupa “Okey” ar jauniem dalībniekiem uzsāka darbību Latgales priekšpilsētas Bērnu un pusaudžu kultūras un sporta apvienībā “Māra”. Darbojoties sporta apvienībā “Māra”, deju grupa “Okey” devās 10 dienu ilgā koncertturnejā uz Karēlijas apgabalu Krievijā, kur tika sniegta grupas deju koncertprogramma.

Pēc gada – 1992.gadā – deju grupa “Okey” sāka darboties Bērnu un Jauniešu centrā “Daugmale”.  Sākumā deju novirziens bija estrādes dejas, kurās tika iekļauti vairāki deju stili – klasika, aerobika, šova dejas un dažādi citi deju stili, taču pēdējos gadus deju grupa pārgājusi uz Street dance un pop deju žanru.

Turpinot savu darbību, deju grupa “Okey” attīstījās un sāka piedalīties vairākos konkursos, rajona skatēs, aerobikas festivālos un citos publiskos pasākumos. Arī pēdējos gados pasākumos tika ieņemtas godalgotas vietas: 2007.gadā tika iegūts kauss Starptautiskajā deju horeogrāfiskajā konkursā “Baltic Talents”; 2017.gadā – Starptautiskajā deju festivālā “Merry Christmas Baltic Amber, Riga 2017” saņemti diplomi, medaļa un kauss; 2019.gadā – Starptautiskajā deju konkursā “L.I.R.A.” 3.pakāpes laureāti (diplomi, medaļa un kauss), tāpat 2019.gadā tika iegūta 1.vieta II Starptautiskajā konkursā “Nominācija 2019” par horeogrāfiju grupā 10-12 gadi; 2020.gadā – 2.pakāpes laureāti Starptautiskajā horeogrāfijas festivālā – konkursā “TERPSIHORA” 2020. Tāpat kolektīvs aktīvi piedalās rajona deju skatēs un citos pilsētas pasākumos.

Deju grupas uzdevums ir popularizēt deju žanrus, attīstīt audzēkņu ritma izjūtu, apgūt dejas mākslu un sekmēt talantīgo audzēkņu attīstību dejā, kā arī aktīvi piedalīties publiskos pasākumos. 

Atnākot uz grupu “Okey”,  audzēknim ir iespēja apgūt dažādus deju žanrus, kā arī iegūt jaunus draugus. Tāpat ir iespēja apgūt aerobikas elementus, klasiskās dejas elementus, kā  arī akrobātiku, kas uzlabo stāju un fizisko attīstību.

Deju grupas pasniedzēja INGUNA CAKULE 2004.gadā saņēma ISAT (ASV) sertifikātu par tiesībām strādāt par aerobikas instruktoru. 2010.gadā profesionālās pilnveides ietvaros saņemts pedagoga sertifikāts “Pedagoģiskās darbības pamati”; 2013. – saņemta apliecība LSPA un apgūta programma “Sporta speciālistu integrēto sporta pedagoģiski bioloģisko kompetenču pilnveides modulis”. 2015.gadā – apliecība par kursu “Bērnu tiesības, pienākumi, drošība un aizsardzība. Bērnu un pedagogu saskarsmes un savstarpējo attiecību modeļi, kas balstīti atšķirīgos temperamentos” apgūšanu.’. 2018.gadā apliecība “Vecāku pedagoģiskās kompetences pilnveides iespējas izglītības iestādē” un apliecība par kursa programmas “Bērnu tiesību aizsardzība” apgūšanu, kā arī regulāri tiek apmeklēti kvalifikācijas paaugstināšanas kursi.

Inguna Cakule saņēma BJC “Daugmale ”GADA BALVU “No sirds uz sirdi – 2019” par audzēkņiem veltīto sirds siltumu un iedvesmošanu, radošumu, vadot nodarbības 2018./2019.m.g.

Nodarbības notiek baleta zālēs (pieejamas baleta stangas, spoguļi un aparatūra) un aktu zālēs, kur arī pieejami spoguļi un aparatūra.  

Katru gadu tiek organizētas atklātās stundas, kur vecākiem ir iespējams apskatīt savu bērnu veikumu un attīstību, jo tiek sniegta iespēja vērot treniņu un noskatīties atskaites koncertu.

Ar kolektīva dalībniekiem tiek rīkotas kopīgas jubilāru apsveikšanas, pavasarī tiek rīkots pikniks vai cita veida pasākums, kā arī pasākums kopā ar vecākiem mācību gada noslēgumā.

BŪSIET MĪĻI GAIDĪTI!!!