Seno spēļu izgatavošana un vadīšana

NODARBĪBU GRAFIKS –> šeit

Jēkabpils iela 19a, 0.stāvs, 25.t.

 

Kokapstrādes mācību programmas “Seno spēļu izgatavošana un vadīšana” autors ir Ēriks Klīvs, kurš šo programmu izveidoja 2017.gadā. Šādu programmu autors daļēji realizējis arī V. Ķirpa Ates muzejā (Alūksnes novads).

Seno spēļu izgatavošanas un vadīšanas programma dod iespēju skolēniem mūsdienu mazkustīgajā gadsimtā veidot citu, aktīvāku un fiziski noslogotāku dzīves vidi, kā arī ieinteresēt viņus veidot un realizēt neparastas, nezināmas piecdesmit, simtu un vairāk gadu vecas spēles un sacensības.

Programma gan paredz kokapstrādes iemaņu nostiprināšanu skolas vecuma bērnos bez priekšzināšanām vai ar tām, gan palīdz atgriezt un nostiprināt bērnos un sabiedrībā atjaunotās zināšanas par lietišķās mākslas senajām koka amatnieku tradīcijām un spēlēm, ko bērni spēlēja senatnē, tādējādi arī saglabāt kokapstrādes amatniecības zināšanas un prasmes, senās spēles un rotaļas mūsdienu sabiedrībā.

Saskaņā ar programmas ieceri bērni paši piedalās kokapstrādes procesos, iegūstot vai papildinot kokapstrādē nepieciešamās zināšanas, mācās vadīt pašu izgatavotās spēles un rotaļas.

Apmācības mērķi un uzdevumi.

  • Veicināt skolēnu radošo spēju attīstību kokapstrādē un jebkurā darbā.
  • Ar rotaļu palīdzību motivēt apgūt kokapstrādes amatu, virzīt audzēkņus nākotnes karjeras izvēlē.
  • Veicināt audzēkņu estētiskās gaumes veidošanos un kultūrvēsturisko seno un tautisko, tai skaitā kokamatniecības, tradīciju saglabāšanu nākotnei.
  • Rosināt izteikt domas un idejas; veidot konkrētus izstrādājumus; spēt aktīvi iesaistīties sabiedriskos pasākumos, vadot spēles un sacensības.
  • Veicināt audzēkņu prasmju attīstību un izaugsmi, strādājot ar dažādiem instrumentiem, materiāliem un darbmašīnām.
  • Rosināt audzēkņus izmantot dabas materiālus savos izstrādājumos.
  • Pārzināt, saglabāt, meklēt, atjaunot zināšanas par bērnu senajām aktīvajām spēlēm un rotaļām

Pedagogs Imants Kārkliņš

29135409,   ikarklins@edu.riga.lv

Dizains, kokapstrāde