Angļu valodas klubs „English club”

Angļu valodas klubs „English club”

Pirmsskolas vecuma bērniem un pirmklasniekiem

Pedagogs: Iveta Eihe

26891216, ieihe@edu.riga.lv

NODARBĪBU GRAFIKS

 

Angļu valodas klubs „English Club” savu darbību Bērnu un jauniešu centrā „Daugmale” uzsāka 2006.gadā kā Jauniešu angļu valodas klubs, aicinot audzēkņus apgūt angļu valodu komunikatīvi aktīvā veidā.

Interešu izglītības programma piedāvā gūt un papildināt zināšanas angļu valodā, īpaši rosinot audzēkņus pārliecinoši izmantot angļu sarunvalodu, nebaidoties runāt par aktuālām, audzēkņu vecumposmam piemērotām tēmām. Arī angļu valodā runājošo valstu kultūras, tradīciju un vēstures iepazīšana sekmē radošas un izglītotas personības veidošanos.

Interešu izglītības programma ir veidota divām izglītības pakāpēm, aicinot 1.izglītības pakāpē bērnus jau no 5 gadu vecuma.

Angļu valodas kluba “English Club” audzēkņi iesaistās gan lielākos, gan mazākos pasākumos: angļu tradicionālo svētku organizēšanā pulciņa ietvaros, pasākumos kopā ar citiem BJC “Daugmale” pulciņiem, tradicionāli ik gadu kopā ar vecākiem audzēkņi ieskandina Ziemassvētkus un Lieldienas. Jaunākā skolas vecuma audzēkņi vairākus gadus ir piedalījušies Rīgas interešu izglītības iestāžu angļu valodas pulciņu audzēkņu erudīcijas konkursā “Vai tu zini…?” Taču viens no nozīmīgākajiem sasniegumiem bija 2009.gada vasarā Jauniešu angļu valodas kluba “English Club” audzēkņu piedalīšanās starptautiskā projektā „Nordic Youth Meeting” Dānijā, Ālborgā, kurā viņi pārstāvēja Latviju 15 Eiropas valstu komandu starpā, gūstot lielisku pieredzi pielietot angļu valodu praksē, mācoties, veidojot kopējus sadarbības projektus un veidojot sadraudzību ar citiem Eiropas jauniešiem.

Angļu valodas klubu „English Club” vada pasniedzēja ar humanitāro un pedagoģisko izglītību, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas maģistre Iveta Eihe.

Nodarbības notiek piemērotā klasē ar pieeju interneta resursiem vizuālā, audio, kā arī audiovizuālā materiāla atspoguļošanai.

Valoda – tā ir vērtība, ar ko varam lepoties.

 

PAPILDUS:

Vides pētnieku gidu skola „Let`s go!”

Angliski par dabu!

I gr.  pirmsskolas vecuma bērniem

II gr.  skolas vecuma bērniem.

Pedagogs: Iveta Eihe

26891216, ieihe@edu.riga.lv

Nodarbības notiek Jēkabpils ielā 19a, 501./505.kab.

NODARBĪBU GRAFIKS

Vides pētnieku gidu skola „Let`s go!”

 

Līdzfinansējums